Lars Brandt

Tax Director

Profil:
Lars er uddannet skatterevisor og har en HD i regnskab og økonomistyring. Lars har arbejdet med skat i mere end 25 år, både som skatterådgiver i Big 4 virksomheder samt som intern skattespecialist hos store multinationale selskaber.

Lars har betydelig erfaring indenfor M&A og har arbejdet med skattemæssig due diligence, skatte-strukturering, skatteintegration efter opkøb og skatteoptimering i mere end 15 år. Derudover er Lars specialiseret i selskabsskat, national såvel som international skat, skatteomlægning og skatteoptimerede kapitalstrukturer.

I kraft af sin rolle som intern skattespecialist har Lars også betydelig erfaring i afsættelse af skat i årsrapporten, samt udarbejdelse af selvangivelse, herunder sambeskatningsselvangivelse. Lars har mere end 4 års erfaring som intern skattespecialist i en dansk rederivirksomhed, hvilket har bibragt ham en stor viden om tonnagebeskatning.

Fokusområder:
• Selskabsskat
• M&A / tax due diligence
• Internationalt og indenlandsk CIT
• Skatteregnskaber
• Omstruktureringer
• Tonnagebeskatning

Sprog:
Dansk
Engelsk

Område: København
E-mail: lar@bakertilly.dk
Telefon: +45 8188 8129