John Cederskjold Kierans

Tax Director

Profil:
John er uddannet jurist og har en Master of Tax. I løbet af sin karriere har John arbejdet med en bred vifte af skattemæssige problemstillinger, men har haft særlig fokus på dansk og international personskat, arbejdsgiverforpligtelser samt komplekse sager med skattemyndighederne.

John har opbygget et stærkt fagligt og teoretisk fundament, som han formår at anvende til at finde pragmatiske løsninger i svære situationer.


Fokusområder:
• International/national personskat
• Arbejdsgiverforpligtelser
• Beskatning af løn og personalegoder
• Selvanmeldersager
• Klagesager til Landsskatteretten og skatteankenævn

Sprog:
Dansk
Engelsk

Område: København
E-mail: jck@bakertilly.dk
Telefon: +45 2943 3218