Ida Helena Gert Jensen

Tax Partner

Profil:
Ida er advokat og startede sin karriere med at arbejde 7 år hos Landsskatteretten. Efter næsten 20 år som skattechef hos BDO og ILP Tax Partner hos EY Denmark sluttede hun sig til Baker Tilly Denmark i 2021.
I løbet af sin professionelle karriere har Ida arbejdet som førende skattepartner for et stort antal mindre og større danske og internationale virksomheder og familieejede virksomheder.
Ida er en meget erfaren foredragsholder og forfatter af artikler. Gennem årene har hun været et aktivt medlem af en række udvalg og bestyrelser, bl.a. FSR’s Skatteudvalg, Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg, Karnovs Avisory Board samt redaktionen for Revision og Regnskabsvæsen.

Fokusområder:
• Internationalt og indenlandsk CIT
• M&A / tax due diligence
• Beskatning af fast ejendom
• Omstruktureringer
• Private client services
• Generationsskifter


Sprog:
Dansk
Engelsk

Område: København
E-mail: igj@bakertilly.dk
Telefon: +45 8188 8154