Søren Engers

Momsdirektør

Profil:
Søren Engers er uddannet i Skat og har været moms- og afgiftsrådgiver i revisionsbranchen siden 1994. Søren løser opgaver inden for moms- og afgiftsområdet generelt. Opgaverne løses for små og mellemstore revisionsvirksomheder, statslige virksomheder samt større enkeltkunder og brancheorganisationer.

Søren underviser i flere forskellige sammenhænge, herunder fast for revisorforeningerne, Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration, samt Finanssektorens Uddannelsescenter. Søren er forfatter til Momsmanualen, EU-momsmanualen og Afgiftsmanualen, ligesom Søren er medforfatter til 4 lærebøger om moms udgivet på forlaget KARNOV.

I forbindelse med indførelsen af de særlige godtgørelsesregler for energiafgifter udarbejdede Søren en vejledning for FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) og har fulgt udviklingen inden for området, hvor Søren varetager rådgivningen af virksomheder med særlige afgiftsforhold, ligesom Søren bistår med at føre sager for Landsskatteretten inden for området.

Sprog:
Dansk
Engelsk

Område: København
E-mail: sep@bakertilly.dk
Telefon: +45 2012 4399