Henrik Ulvsgaard

Statsautoriseret revisor

Profil:
Henrik Ulvsgaard har siden 1997, hvor han blev statsautoriseret revisor, arbejdet med kunder inden for SMV segmentet. Fokus har været på nærvær og opfølgning ift. revisorerhvervet sammenholdt med involvering i virksomhedens forhold. Kompetencerne er bl.a. suppleret med involvering i uddannelsesprogrammer samt ISO 9001 certificering ved British Standard Institute.

Yderligere har 10 års involvering i FSR responsumudvalg sikret en stillingtagen til god revisorskik ifm. det daglige arbejde som vedrører retslige forhold. Livsnerven i arbejdet har været at sikre en transparens ift. kundernes vækstplan inden for de lovgivningsmæssige rammer.

Sprog:
Dansk
Engelsk

    Fokusområder
  • Økonomistyring, herunder likviditetsstyring, optimering af arbejdskapital, budgetlægning/-opfølgning og forecasts
  • Udarbejdelse af forretnings- og businessplaner
  • Intern og ekstern rapportering, inkl. KPI rapporter
  • Revision og erklæringsarbejder
  • Økonomiske og administrative setup ved etablering af nye selskaber- og forretningsområder i ind- og udland
  • Køb og salg af selskaber, herunder management præsentationer, forhandlinger med potentielle købere i ind- og udland samt afholdelse af due diligence
Område: København
E-mail: heu@bakertilly.dk
Telefon: +45 4044 7811