Morten Schwensen

Statsautoriseret revisor

Profil:

Morten har specialiseret sig i P/S og K/S’er og har ligeledes mange års erfaring med rådgivning af ejerledede virksomheder, herunder ejerens personlige forhold. Rådgivningen omfatter blandt andet optimering af skatten og indtjeningen, omstruktureringer f.eks. ved generationsskifte eller ved køb- og salg af virksomhed. Morten udgør i øvrigt den ene halvdel af selskabets direktion.

Sprog:
Dansk
Engelsk

    Fokusområder
  • Strategi, rådgivning- og forretningsudvikling for ejerledede virksomheder
  • Koncernrevision og koncernregnskab
  • P/S og K/S’er
  • Omstruktureringer, generationsskifte, samt køb- og salg af virksomhed
Område: København
E-mail: mss@bakertilly.dk
Telefon: +45 40 86 78 06