Jan Nielsen

Registreret revisor

Profil:
Jan Nielsen har i flere år deltaget i bestyrelsesarbejde inden for kædesamarbejde i revisionsvirksomheden. Herudover har Jan haft flere tillidserhverv i andre bestyrelser. Gennem sit virke har Jan opnået stor erfaring med virksomhedsdrift og ledelse i ejerledede virksomheder.

Fokusområder:
• Strategi, rådgivning- og forretningsudvikling for ejerledede virksomheder
• Køb- og salg af virksomheder samt generationsskifte
• Virksomheder inden for håndværk, industri og produktion samt bygge og anlæg
• Kunder med udlejningsejendomme

Sprog:
Dansk

Område: Odense
E-mail: jan@bakertilly.dk
Telefon: +45 4043 9301