Transfer Pricing er et af de skatteområder, hvor der oftest sker forandringer i lovgivningen nationalt såvel som internationalt. Koncernerne må derfor jonglere med en lang række af regler og oplysningspligter i forhold til deres størrelse, forretningsmodel og geografiske aktiviteter.

Koncernerne mødes af dokumentationskrav og hårde bødestraffe, hvis national- og international lovgivning ikke følges. Dansk lovgivning kræver, at koncernens kontrollerede transaktioner er gennemført på armslængde, herunder udarbejder skriftlig transfer pricing dokumentation, der kan anvendes af myndighederne ved en eventuel armslængde vurdering.

Baker Tilly hjælper koncerner og hovedaktionærer med at overholde deres forpligtelser.

Professionel sparring

Vores transfer pricing team assisterer med sparring, gennemgang og dokumentation for valg af transfer pricing politik, samt tilpasning i forhold til netop den enkelte virksomheds forretningsstrategi.

Vi hjælper virksomheder med skræddersyet løsninger i forhold til deres kontrollerede transaktioner, således uhensigtsmæssige problemstillinger vedrørende transfer pricing og told afværges.

Vi tror på, at alle virksomheder er i bevægelse. De valg I træffer – både tilvalg og fravalg – skaber bevægelse i jeres virksomhed. Ved transaktionsændringer opstår der ofte skattemæssige problemstillinger samt beskatningsrisici. Vi ser det som vores mest fornemme opgave, gennem løbende dialog med vores kunder, at bidrage til, at beskatningsrisikoen minimeres og elimineres.

Baker Tilly hjælper indenfor følgende områder:

  • Assistance med udarbejdelse af transfer pricing dokumentation
  • Land for land rapportering og notifikation (CbC)
  • Databaseundersøgelser (Benchmark)
  • Udvikling, design og implementering af Transfer Pricing politik
  • Udarbejdelse og implementering af interne koncernaftaler
  • Assistance i forbindelse med skattesager (transfer pricing revision)
  • Forhåndsprisaftaler (Advance Pricing Agreements, APA)
  • Gensidige aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure, MAP)
  • Værdiansættelse af immaterielle rettigheder samt øvrige aktiver og services