Transfer pricing er et af de skatteområder, hvor der oftest sker forandringer i lovgivningen nationalt såvel som internationalt. Koncernerne må derfor jonglere med en lang række af regler og oplysningspligter i forhold til deres størrelse, forretningsmodel og geografiske aktiviteter.

Koncernerne mødes af dokumentationskrav og hårde bødestraffe, hvis national- og international lovgivning ikke overholdes. Dansk lovgivning kræver, at koncernens kontrollerede transaktioner er gennemført på armslængde, herunder at der udarbejdes skriftlig transfer pricing dokumentation, der kan anvendes af myndighederne ved en eventuel armslængde vurdering.

Obligatorisk indsendelse af transfer pricing dokumentation, gælder for dokumentationspligtige koncerner, hvor regnskabsåret er påbegyndt 1.1.2021 eller senere.

Baker Tilly hjælper koncerner og hovedaktionærer med at overholde deres forpligtelser.

Professionel sparring

Vores transfer pricing team assisterer med sparring, gennemgang og dokumentation for valg af transfer pricing politik, samt tilpasning i forhold til netop den enkelte virksomheds forretningsstrategi.

Vi hjælper virksomheder med skræddersyede løsninger i forhold til deres kontrollerede transaktioner, således at de undgår uhensigtsmæssige problemstillinger vedrørende transfer pricing og told.

Vi tror på, at alle virksomheder er i bevægelse. De valg I træffer – både tilvalg og fravalg – skaber bevægelse i jeres virksomhed. Ved transaktionsændringer opstår der ofte skattemæssige problemstillinger samt beskatningsrisici.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave gennem løbende dialog med vores kunder at bidrage til, at beskatningsrisikoen minimeres og elimineres.

Baker Tilly kan hjælpe dig med:

  • Udvikling og implementering af transfer pricing struktur
  • Udarbejdelse af transfer pricing dokumentationsprojekter (inkl. master file, local file og country-by-country reporting og notifikationer)
  • Rådgivning om flytning af funktioner og grænseoverskridende omstruktureringer
  • Assistance i forbindelse med skattesager (transfer pricing revision) og bistand i forbindelse med Mutual Agreement Procedures (MAP)
  • Identifikation af faste driftssteder (permanent establishments), samt beregning af profit der skal vederlægges det faste driftssted
  • Rådgivning om aktiviteter i udlandet, etablering af indkøbsselskaber, finansielle transaktioner samt vurdering af kildeskatter (withholding tax)
  • Udarbejdelse af databaseundersøgelser (Benchmark)
  • Hjælp til udarbejdelse af koncerninterne aftaler
  • Assistance i forbindelse med Advance Pricing Agreements (APA)
  • Værdiansættelse af immaterielle rettigheder samt øvrige aktiver og services


Kontakt os, så hjælper vi dig videre.


Seneste nyt