Expat Tax (Ind- og udstationering)

Globaliseringen har medført at flere og flere virksomheder i dag står overfor en stadig voksende international arbejdsstyrke og dermed også flere regler, der skal overholdes vedrørende skat, social sikring og immigration.

Forud for en ind- eller udstationering af en medarbejder er det afgørende, at virksomheden – og ikke mindst medarbejderen - har fået den korrekte rådgivning, således at der er taget højde for alle de forhold, der gør sig gældende i situationen.

Baker Tilly kan hjælpe med at skabe den perfekte og mest optimale situation for virksomheden i forhold til skat, social sikring og den samlede lønpakke til medarbejderen. Hos os er det ikke kun et spørgsmål om at flytte en medarbejder over landegrænser, det er mere en sikring af, at medarbejderen og dennes familie kommer trygt af sted og kan modtages på bedste vis.

For os er det vigtigt, at medarbejderen oplever, at der er taget hånd om de personlige skattemæssige forhold, så medarbejderen kan fokusere på det, der er vigtigt – nemlig arbejdet.

Baker Tilly kan bl.a. bistå med:

  • Sparring med virksomheden i forbindelse med en ind- eller udstationering, herunder optimeringsmuligheder
  • Udarbejdelse eller gennemgang af udstationeringskontrakter
  • Social sikring
  • Immigration, herunder arbejds- og opholdstilladelse
  • Selvangivelse
  • Fraflytterbeskatning
  • Aktieløn og pensionsforhold

I Baker Tilly er vi repræsenteret i mere en 147 lande, hvorved du og dine medarbejdere altid vil være i gode hænder under jeres fortsatte internationale ekspansion.

Hvis du har spørgsmål til dine specifikke forhold, er du velkommen til at kontakte vores specialister i vores Expat Tax team.