Hos Baker Tilly har vi stor erfaring med udarbejdelse af koncernregnskaber samt styring af processen omkring koncernrevisioner. Baker Tilly International har endvidere kontorer i 147 lande og kan således håndtere udenlandske enheder lokalt, hvilket sikrer en effektiv proces.

Et koncernregnskab skal aflægges for en koncerns virksomheder, som udgjorde de én samlet økonomisk enhed. Koncernregnskab kræves efter årsregnskabsloven kun udarbejdet, hvis koncernen omfattes af regnskabsklasse C eller D, medmindre moderselskabet indgår i en større koncern, der udarbejder koncernregnskab.