Hjælp til regnskabsstandarder (IFRS/IAS)

Aflæggelse af årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS) kan være en udfordring, eftersom reglerne er omfattende og komplicerede at anvende.

Hos Baker Tilly har vi erfaring med udarbejdelse og revision af årsrapport efter IFRS/IAS og er således vant til at fortolke og anvende reglerne. Hvis du ønsker at kende effekten på nøgletal og resultat ved en overgang fra årsregnskabsloven til IFRS samt få nærmere kendskab til processen omkring regnskabsaflæggelsen, står vi naturligvis til rådighed.

Vil du vide mere om årsrapport efter internationale regnskabsstandarder IFRS/IAS, anbefaler vi, at du kontakter Baker Tilly for at få en nærmere drøftelse herom.