Hvis du har eksterne og interne erklæringer

I Baker Tilly hjælper vi også dig som kunde med andre former for erklæringer både til ekstern og til intern brug.

Eksterne erklæringer kan fx være:

  • Selskabsretlige erklæringer i forbindelse med omstruktureringer mv.
  • Erklæringer overfor offentlige myndigheder fx tilskudsregnskaber
  • Erklæringer overfor brancheforening mv.

Interne erklæringer kan fx være:

  • Erklæringer på interne rapporter
  • Erklæringer på gennemgang af forretningsgange
  • Erklæringer vedrørende IT-systemer

Har du interne eller eksterne erklæringer du ønsker hjælp til, anbefaler vi, at du kontakter Baker Tilly for at få en nærmere drøftelse herom.