De skattemæssige regler for pendlere og personer, der udstationeres i Øresundsregionen, er igennem de seneste par år blevet ændret på mange områder. I Baker Tilly fokuserer vi på at holde os ajour med disse regler og vurderer således løbende evt. optimeringsmuligheder.

Beskatning af pendlere

Din lønindkomst beskattes som udgangspunkt i det land, hvor det meste af dit arbejde bliver udført. Efter gældende regler er det muligt for dig at opnå en mere lempelig beskatning som lønmodtager, når du bor i Danmark men arbejder i Sverige. Ofte er der mulighed for forskellige skattemæssige løsninger i både Danmark og Sverige, fx ekspertbeskatning, SINK-beskatning, arbejdsudlejebeskatning mv. Tilsvarende er der forskellige optimeringsmuligheder for personer, der bor i Sverige, og arbejder i Danmark.

Overgang til en svensk ansættelse

Hvis du som medarbejder bliver ansat i Sverige vil du kunne opnå en væsentlig skattebesparelse, idet du vil kunne blive omfattet af en særlig 20 % beskatning af din lønindkomst (SINK-beskatning).

For at blive beskattet i Sverige efter disse SINK-bestemmelser, skal du have en godkendelse af skattemyndighederne i Sverige, hvilket vi naturligvis kan være behjælpelige med. Godkendelsen skal fornys hvert indkomstår.

Hvis du samtidig ønsker at drage økonomisk fordel af den lavere svenske skat er det desuden nødvendigt, at du som medarbejder bliver omfattet af svensk social sikring. Hvis du omfattes af svensk social sikring, vil din svenske arbejdsgiver være pligtig til at betale dine svenske sociale bidrag med op til ca. 33 % af lønindkomst.

Overgang til svensk social sikring har imidlertid også en række konsekvenser for dig som arbejdstager i forbindelse med, dagpenge, sygesikring, børnefamilieydelse, pension m.v.

Som sagt er der mange forhold, som skal vurderes af både medarbejder og arbejdsgiver i den sammenhæng. Såfremt du ønsker det, kan vi tilbyde at være din sparringspartner i både planlægnings– og implementeringsfasen. Samtidig kan vi også tilbyde at udarbejde individuelle beregninger, der kan tjene som beslutningsgrundlag.

Afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark

Ved en lovændring i 2006 blev det vedtaget, at der alene skal betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, hvis bilen i det væsentligste anvendes varigt i Danmark.

Denne lovændring kommer mange danskere, som arbejder i Sverige, til gode, fordi de derved kan få stillet en svensk firmabil til rådighed. Her kan vi bl.a. hjælpe med at udarbejde en ansøgning om tilladelse til at køre i en udenlandsk registreret bil i Danmark.

Hvis du har spørgsmål til specifikke forhold, er du velkommen til at kontakte specialisterne i vores Øresundteam.