Expat Tax (ind- og udstationering)

Rådgivning i forbindelse med ind- og udstationering

Flere virksomheder udstationerer i dag medarbejdere fra Danmark til udlandet, ansætter udlændinge eller har medarbejdere, der pendler over landegrænserne.

Før en ind- eller udstationering er det dog vigtigt, at virksomheden har fået den korrekte rådgivning, således at der er taget højde for alle de forhold, der gør sig gældende i situationen.

Hos Baker Tilly er vi specialister i at sikre, at der er taget højde for de vigtige ting omkring ind- og udstationering, og vi står altid til rådighed for en dialog omkring optimering af ind- og udstationeringsprocessen. Vi kan hjælpe med at skabe den perfekte og mest optimale situation for virksomheden i forhold til skat, social sikring og den samlede lønpakke til medarbejderen. Hos os er det ikke kun et spørgsmål om at flytte en medarbejder over landegrænser, det er mere end sikring af, at medarbejderen kommer trygt af sted og kan modtages på bedste vis.

For os er det således vigtigt, at medarbejderen føler, at der er taget hånd om de personlige skattemæssige forhold mv., så medarbejderen kan fokusere på det, der er vigtigt – nemlig arbejdet.

Baker Tilly kan bl.a. bistå med:

  • Sparring med virksomheden om konkrete udstationeringer, herunder optimeringsmuligheder
  • Udarbejdelse eller gennemgang af udstationeringskontrakter
  • Social sikring
  • Immigration, herunder arbejds- og opholdstilladelse
  • Selvangivelser
  • Øresundsregionen, herunder
  • SINK-skat
  • Internordisk sygesikring
  • Svensk ekspertbeskatning
  • Kørsel i udenlandsk bil i Danmark

Hvis du har lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte vores specialister inden for ind- og udstationering.