GDPR revisorerklæring

ISAE 3000-revisorerklæring

Vi kan hjælpe jer med at vurdere, hvorvidt jeres virksomhed overholder de indgåede databehandleraftaler og databeskyttelsesforordningen (GDPR).