Kompensation for tabt omsætning under COVID-19

Kompensation:

 • 90% af forventet omsætningstab
 • 100% kompensation for virksomheder uden omsætning (og omfattet forbud)
 • Maks. kr. 23.000 pr. måned (eller kr. 46.000 hvis medarbejdende ægtefælle)
 • Skattepligtig kompensation pr. ejer

Krav:

 • Forventet omsætningstab på min. 30% for perioden 9. marts til 8. juli ift. samme periode i 2019
 • Omsætning på min. kr. 10.000 pr. måned i en forudgående periode (2019)
 • Maksimalt 25 årsværk
 • Virksomheden skal have været registreret senest den 9. marts 2020
 • Ejeren skal have en ejerandel på min. 25% og skal arbejde i virksomheden
 • Ejerens personlige indkomst for 2020 må ikke overstige kr. 800.000
 • Gælder alle virksomhedsformer

Ansøgning:

 • Tro- og love-erklæring fra indehaver
 • Opgørelse af forventet omsætningstab
 • Begrundelse for omsætningstab ift. Covid-19
 • Ansøgninger kan foretages fra 1. april, bemærk der er ikke tale om først til mølle
 • Virksomheder, der allerede har søgt ordningen (v1), skal ansøge igen for den forlængede periode. Forhøjelse fra 75% til 90%, vil kunne søges med tilbagevirkende kraft, alternativt forhøjes kompensationen ved den efterfølgende kontrol. Den nye ordning åbner midt i maj 2020.

Efterfølgende:

 • Dokumentation for omsætningstab på min. 30%
 • Revisorbistand kan blive påkrævet
 • Krav om tilbagebetaling, hvis betingelserne ikke er opfyldt

Kontakt os

Valby: +45 33 45 10 00 | Odense: +45 66 13 07 30 | Mail: info@bakertilly.dk

Baker Tilly eksempel

Q&A (Opdateret 31.03.20)

1.

Q: Gælder kompensation for tabt omsætning både personlige virksomheder og selskaber?
A: Kompensation gælder alle virksomheder og selskaber.

2.

Q: Er HOA omfattet?
A: Disse sidestilles med selvstændige, da de ikke er omfattet af lønkompensationen.

3.

Q: Der skal påvises en omsætning på kr. 10.000 i forudgående periode, hvilken periode er dette?
A: I udgangspunkt gennemsnittet fra forudgående regnskabsår, dog kan der med argumentation vælges anden periode, dog krav om minimum 1. md., dokumenterbar omsætning

4.

Q: Hvordan skal omsætningen opgøres?
A: Omsætning skal opgøres efter virksomhedens normale regnskabspraksis

Seneste nyheder

Tilmeld dig nyt fra Baker Tilly og få nyheder direkte i indbakken

Kan din virksomhed få kompensation for tabt omsætning?