Kompensation for faste udgifter grundet COVID-19 restriktioner

Der er vedtaget en ny kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger i perioden 9. juli – 31. august 2020.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Ordningen gælder kun for virksomheder, der har haft et fald i omsætningen på mindst 35 % i perioden sammenlignet med referenceperioden, og som er ramt af en af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent: Virksomheden skal være omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.
  • Forbud mod at holde åbent ophævet efter den 8. juni 2020: Virksomheden skal have været omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser. Forbud mod at holde åbent skal være ophævet efter den 8. juni og frem. Det vurderes særligt usikkert, om der kan opnås statsstøttegodkendelse til at yde støtte til virksomheder, hvis forbud er ophævet.
  • Forsamlingsforbud: Virksomheder kan opnå kompensation, hvis omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som virksomheden skulle levere til, har opnået kompensation via arrangementsordningen.
  • Grænselukninger: Virksomhederne skal kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at en væsentlig del af deres omsætning (mindst 50 pct. i perioden juli-august 2019) kom fra udenlandske kunder, som ikke kan krydse grænsen til Danmark pga. restriktioner.
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning: Virksomheder, der pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning, kan opnå kompensation, såfremt virksomheden kan dokumentere, at mindst 50 pct. af omsætningen i perioden juli-august 2019 stammede fra rejser, der helt eller delvist (rejsen kan inkludere flere lande) går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til (orange eller rød kategori), og som det fortsat frarådes at foretage ikke-nødvendige rejser til efter den 15. juni 2020.

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde lukket, kan få 100 % kompensation i den periode, og ellers gælder der en ny trappemodel for kompensationssatsen:


Kompensationssats Omsætningsnedgang
25 35-40
30 40-45
35 45-50
40 50-55
45 55-60
50 60-65
55 65-70
60 70-75
65 75-80
70 80-85
75 85-90
80 90-100


Virksomhedernes ansøgning skal vedlægges en revisorerklæring. Da der endnu ikke udstedt bekendtgørelse, vejledning mv. vides det ikke, om en tidligere erklæring kan ”genbruges”, eller hvornår der kan ansøges.

Seneste nyheder

Tilmeld dig nyt fra Baker Tilly og få nyheder direkte i indbakken

Kan din virksomhed få kompensation for faste udgifter med restriktioner?