Skal du sælge eller overdrage din virksomhed på et tidspunkt?

Svaret er altid JA - og derfor skal man altid have dette med i sine overvejelser, når man planlægger/ændrer sin virksomhedsstruktur.

Skal generationsskiftet gennemføres som et salg til tredjemand, en betroet medarbejder eller som en overdragelse til næste generati­on? Hvad er prisen for virksomheden? Er det hele virksomheden eller kun en del af den, der skal sælges/overdrages?

Et generationsskifte kræver således god timing og et grundigt kendskab til lovgivningen, men involverer typisk også andre rådgivere end ens revisor.

I forbindelse med ejerskiftet skal virksomheden prisfastsættes, og køber skal have finansieret denne pris. Hvad er virksomheden egentlig værd? Det er normalt i alle parters fælles interesse at få sat værdi på virksomheden.


Baker Tilly har kendskab til forløbet i et generations- og ejerskifte og kan derfor hjælpe dig med at:

 • værdiansætte virksomheden samt vurdere virksomhedens salgsmodenhed for at sikre den bedst mulige værdi
 • vurdere fremtidsscenarier for din virksomhed
 • vurdere de skattemæssige konsekvenser
 • diskutere de ledelsesmæssige forhold hos den overtagne part
 • vurdere finansieringsforholdene
 • være din rådgiver og sparringspartner gennem hele forløbet
 • forberede din virksomhed på et ejerskifte – se mere her


Generelle overvejelser

Hvert år trækker hundredvis af ejerledere sig tilbage fra deres virk­somheder. En virksomhed, som de har ejet og drevet i mange år, og som de fleste enten har stiftet eller købt i en ung alder. I forbindelse med et exit eller et generationsskifte er der mange overvejelser, man som ejer bør gøre sig.


De åbenlyse spørgsmål er, hvornår, hvordan og hvem?

Der vil altid være mange hensyn at skulle tage i forbindelse med både generations- og ejerskifte. Når man planlægger sit generations- eller ejerskifte, er det derfor vigtigt at få den nødvendige inspiration til at kunne træffe de be­slutninger, der passer bedst til det pågældende skifte.

Planlægning er nøgleordet for et vellykket generations- eller ejerskifte. Det kan give en samlet lempeligere skat, en bedre pris og resultere i den mest tilfredsstillende løsning for virksomheden, medarbejderne og familien.

I nogle tilfælde kræver det nogle år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte, hvorfor det aldrig er for tidligt at starte på planlægningen.

De samlede overvejelser ved et generations- eller ejerskifte bør altid indeholde de økonomiske og skattemæssige aspekter, da det oftest har stor betydning for de økonomiske betingelser og dermed, hvor tilfredsstillende skiftet vil være i sidste ende.


En overdragelse af en virksomhed er som regel en kontinuerlig proces, som består af flere trin:

 1. Analyse af virksomheden, herunder kunder, marked, økonomi og medarbejderne
 2. Klarlæggelse af ejers succeskriterier for et generations- eller ejerskifte
 3. Værdiansættelse af virksomheden samt skattemæssige og regnskabsmæssige muligheder
 4. Finansiering af generations- eller ejerskiftet
 5. Valg af transaktionsmodel
 6. Gennemførelse af plan

Igennem hele forløbet er det ofte nødvendigt at lave små justeringer til den valgte plan, da verden ikke står stille, og fordi der kan komme ændringer til de forudsætninger, man startede med.


Modeller til generations- og ejerskifte

Der findes forskellige modeller, som kan anvendes ved et generations- og ejerskifte. Valg af model afhænger 100% af ejerens ønske, nuværende forhold og struktur, samt naturligvis fremtidige ønsker.

 1. A/B model (generationsskifte)
  Fordelen ved denne model er, at de nuværende ejere kan bevare den bestemmende indflydelse og samtidig give børnene en andel i den fremtidige værditilvækst. Modellen udløser ingen eller kun en meget lav beskatning hos de nuværende ejere.
 2. Overdragelse med succession (generationsskifte)
  Fordelen ved denne model er, at overdragelsen sker med skattemæssige succession. Ved anvendelse af denne model overdrages som udgangspunkt også den bestemmende indflydelse.
 3. Salg af virksomheden (ejerskifte)
  Et salg af virksomheden til tredjemand kan tage afsæt i flere forskellige ønsker og behov fra ejerens side. Det kan være i forbindelse med ejerens ønske om at tage en gevinst hjem, helt eller delvist, for livsværket samt mindske en evt. fremtidig risiko. Samtidig kan det også være for at sikre de bedst mulige vilkår for virksomhedens fortsatte eksistens, organisation, fremtidige vækst og præstation, efter virksomheden har opnået ejerens milepæle.
 4. Kombi (generations- og ejerskifte)
  Et salg af virksomheden kan også ske som en kombination af de ovenstående modeller.

Er du interesseret i at høre mere om generations- eller ejerskifte?

Vil du vide mere om ejerskifte af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Baker Tilly for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte dine overvejelser og virksomhedsforhold.


Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk