Services

Vi tilbyder alle typer branchespecialiserede ydelser inden for rådgivning, skat, revision, erhvervsservice, digitalisering og corporate finance.

Revision
Skat
Rådgivning
Erhvervsservice
Corporate Finance
Global
Digitalisering
ISAE 3000 GDPR-erklæring
Toolbox for Business

Revision

Hos Baker Tilly udfører vi finansiel revision med de nyeste revisionsværktøjer og en tilgang til revisionsopgaven, der sikrer tryghed for både kapitalejerne, kreditgivere og de øvrige regnskabsbrugere. Vores medarbejdere har kompetencer, der sikrer en finansiel revision i høj kvalitet – og i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav i dansk lovgivning. Vi har løbende fokus på forbedringer i virksomhedens interne forretningsgange, bogholderi og økonomiske forhold og bestræber os på at komme med forbedringsforslag, så vores kunder kan få økonomisk merværdi ud af revisionen. Vores kunder er indenfor en lang række erhvervsmæssige brancher, men vi reviderer også boligforeninger, skoler, institutioner mv.

Skat

I Baker Tilly har vi samlet nogle af landets skarpeste profiler inden for skatterådgivning. Vi assisterer således en lang række personer, virksomhedsejere og virksomheder med skattemæssig optimering indenfor nedenstående områder:

Rådgivning

Rådgivning for os er at skabe mere værdi for dig. Dvs. vores mål er at optimere din virksomhed i samarbejde med dig og med de ressourcer, du og din virksomhed har til rådighed.

Erhvervsservice

Får din virksomhed din fulde opmærksomhed, eller bruger du for meget tid og kræfter på administrative opgaver? En af Baker Tillys kerneværdier er ”bedste person til opgaven”. Vi har de helt rette kompetencer og ressourcer, der skal til, hvorfor vi tilbyder vores kunder, at vi kan stå for bogholderi og økonomifunktionen, for det er det, vi er bedst til. Sammen med vores specialister inden for revision og skat, kan vi tilbyde dig at sørge for det hele, lige fra den løbende bogføring af dine bilag til klargøring til revision efter årets afslutning.

Corporate Finance

I Baker Tilly Corporate Finance rådgiver vi virksomhedsejere og selskaber i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A) samt kapitaltilførsler.

Global

Flere af vores kunder har forretningsmuligheder internationalt – og her følger vi dem hele vejen.

Vi kan hjælpe dig, hvis du overvejer, om du skal søge ud over grænserne. Hvad enten det drejer sig om produktion, samarbejdspartnere, skatteplanlægning eller noget helt andet, så er Baker Tilly din internationale fordel.

Digitalisering

Vi tilbyder en bred vifte af services, der alle opererer i overlap med hinanden på tværs af systemerne og produktionen i virksomheden.
Vi er i stand til både at evaluere jeres nuværende set-up og foreslå forbedringer til jeres centrale systemlandskab, eller at knytte systemerne sammen ved hjælp af moderne digitale teknologier.

ISAE 3000 GDPR-erklæring

En ISAE 3000 GDPR-erklæring er konklusionen på en revision, hvor vi vurderer, hvorvidt jeres virksomhed overholder de indgåede databehandleraftaler og databeskyttelsesforordningen (GDPR).