Services

Læs om de services, som vi tilbyder inden for revision, skat og moms.

Revision
Skat
Erhvervsservice
Corporate Finance
Rådgivning
Global
Toolbox for Business
Digitalisering

Revision

Hos Baker Tilly udfører vi finansiel revision med de nyeste revisionsværktøjer og en tilgang til revisionsopgaven, der sikrer tryghed for både kapitalejerne, kreditgivere og de øvrige regnskabsbrugere. Vores medarbejdere har kompetencer, der sikrer en finansiel revision i høj kvalitet – og i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav i dansk lovgivning. Vi har løbende fokus på forbedringer i virksomhedens interne forretningsgange, bogholderi og økonomiske forhold og bestræber os på at komme med forbedringsforslag, så vores kunder kan få økonomisk merværdi ud af revisionen. Vores kunder er indenfor en lang række erhvervsmæssige brancher, men vi reviderer også boligforeninger, skoler, institutioner mv.

Skat

I Baker Tilly har vi samlet nogle af landets skarpeste profiler inden for skatterådgivning. Vi assisterer således en lang række personer, virksomhedsejere og virksomheder med skattemæssig optimering indenfor nedenstående områder:

Erhvervsservice

Får din virksomhed din fulde opmærksomhed, eller bruger du for meget tid og kræfter på administrative opgaver? En af Baker Tillys kerneværdier er ”bedste person til opgaven”. Vi har de helt rette kompetencer og ressourcer, der skal til, hvorfor vi tilbyder vores kunder, at vi kan stå for bogholderi og økonomifunktionen, for det er det, vi er bedst til. Sammen med vores specialister inden for revision og skat, kan vi tilbyde dig at sørge for det hele, lige fra den løbende bogføring af dine bilag til klargøring til revision efter årets afslutning.

Corporate Finance

Rådgivning

Rådgivning for os er at skabe mere værdi for dig. Dvs. vores mål er at optimere din virksomhed i samarbejde med dig og med de ressourcer, du og din virksomhed har til rådighed.

Global

Flere af vores kunder har forretningsmuligheder internationalt – og her følger vi dem hele vejen.

Baker Tilly Denmark er medlem af Baker Tilly International og verdens 8. største netværk af revision- og rådgivningsfirmaer med repræsentationer i 141 lande i hele verden. Baker Tilly-netværket er forankret i og ledet fra Europa. Netværket giver os direkte adgang til ekspertviden om nationale forhold i de andre medlemslande. Dette kommer dig som kunde til gode. For eksempel når der opstår konkrete spørgsmål om beskatning på tværs af landegrænser, eller hvis et datterselskab skal aflægge regnskab i udlandet.

Vi kan derfor hjælpe dig, når du overvejer, om du skal søge ud over grænserne. Hvad enten det drejer sig om produktion, samarbejdspartnere, skatteplanlægning eller noget helt andet, så er Baker Tilly din internationale fordel.

Medlemmer af Baker Tilly International er ligesom Baker Tilly Denmark større selvstændige virksomheder i de respektive lande. Det betyder, at du som kunde hos os altid vil kunne få adgang til kompetent rådgivning og service i samme kvalitet og med samme lokale forankring. Hvert enkelt medlemsfirma af Baker Tilly International er en særskilt og uafhængig juridisk enhed, som er ejet og ledet lokalt.

Tag fat i din sædvanlige kontaktperson hos Baker Tilly, eller ring til en af vores internationale kontaktpartnere.
Baker Tilly Denmark is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Baker Tilly Denmark is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Denmark, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.

Toolbox for Business

Digitalisering