Udbetaling af de sidste indefrosne feriepenge

3 / 12 / 2020

Et bredt politisk flertal har besluttet at udbetale de resterende 2 ugers indefrosne feriepenge fra marts 2021. Lønmodtagere, der endnu ikke har hævet deres feriemidler, kan hæve alle 5 uger på én gang.

Udbetalingen af de resterende feriepenge baseres på de samme principper som den førtidige udbetaling i efteråret 2020. Det vil som i efteråret 2020 være frivilligt, om lønmodtagerne vil have feriepengene udbetalt eller ej. Feriepenge beskattes som almindelig lønindkomst.

Som ved den første udbetalingsrunde vil det være muligt for arbejdsgivere, at lade staten finansiere engangsudbetalingen i en periode, ved at beholde de indefrosne feriepenge som likviditet i virksomheden, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne kan fortsat vælge også at indbetale midlerne til feriefonden.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback