Tidsfristerne for årsrapporter og selvangivelser for 2020 udskydes

18 / 5 / 2021


Folketinget har vedtaget et hastelovforslag, der rykker den normale afleveringsfrist af årsrapporter fra den 31/5-2021 til den 30/6-2021.


Ovenpå et kaotisk år med en pandemi og nedlukninger kan både virksomheder og revisorer nikke genkendende til, at der har været en del ekstra arbejde med bl.a. kompensationspakker og rådgivning i øvrigt i en speciel tid. Yderligere har Erhvervsstyrelsen pålagt virksomheder der har modtaget kompensation at skulle indsende dokumentation for de modtagne hjælpekompensationsordninger for foråret 2020 inden sommerferien (30/6).

Derfor har Folketinget handlet og udskudt indberetningen af årsrapporterne til Erhvervsstyrelsen, så det giver mere tid og ro til færdiggørelse af årsrapporterne, efterkontrol af kompensationspakkerne og afvikling af generalforsamlingerne.

Selvangivelsesfristen

I naturlig forlængelse af Erhvervsstyrelsens udskydelse, har SKAT ligeledes udskudt fristerne for selvangivelser for 2020. Således er selvangivelsesfristerne for 2020;

  • Selskaber 31/8-2021 (tidl. 30/6-2021)
  • Udvidet selvangivelse (personlige) 31/8-2021 (tidl.30/6-2021)


Momslån til små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder, der afregner moms kvartalsvist kan i perioden 2/6 – 16/6-2021 ansøge momslån svarende til det beløb virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. kvartal 2021 (frist 1/6-2021).

Rapporteringsfrister vedrørende hjælpepakker fra foråret 2020

Virksomheder, der har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen i foråret 2020 skal senest 30/6-2021 indsende afsluttende dokumentation for de realiserede forhold og berigtigelsen af de udbetalte kompensationer. Fristen 30/6-2021 er ultimativ, forstået på den måde, at virksomheden mister retten til kompensationen, såfremt deadline ikke overholdes.

Har du ikke allerede søgt hjælpepakker for perioden 9/12-2020 – 28/2-2021 eller tidligere, er fristen herfor 15/6-2021.


Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback