Stiller du fri bil til rådighed for dine medarbejdere?

6 / 1 / 2021

I 2021 kræver firmabiler ekstra opmærksomhed

Virksomheder, der stiller fri bil til rådighed for medarbejdere, kan i 2021 og de kommende år forvente at skulle bruge ekstra ressourcer på at beregne og indberette korrekt værdi af fri bil – og medarbejderne må forvente ændret beskatning.

Den seneste politiske aftale mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag om omlægning af bilafgifter mv. indebærer allerede fra 2021 bl.a. ændringer i opgørelsesmetoderne for beskatning af fri bil.

Med de nuværende regler er værdi af fri bil afhængig af både bilens pris og bilens grønne ejerafgift/miljøtillæg. Lovændringerne er stadig kun på tegnebrættet, men de nye regler vil påvirke begge elementer.

Ud fra den indgåede aftale vil der således ske følgende ændringer i 2021:

  • I dag beregnes værdien med 25% af de første 300.000 kr. nyvognsprisen/anskaffelsessummen og 20% af resten. Fra 2021 sænkes de 25% til 24,5% af de første 300.000 kr., mens de efterfølgende 20% hæves til 20,5%. Ændringen tager virkning fra 1/7 2021, og på længere sigt er det meningen, at satserne gradvis skal tilpasses med 0,5% per år, så der fra 2025 kun gælder én samlet sats på 22,5%. Dermed bliver det mere fordelagtigt med billigere firmabiler, mens firmabiler med høj pris beskattes hårdere.

  • Grøn ejerafgift, der indtil nu har indgået i beskatningen med en faktor på 150%, vil i 2021 skulle indgå med en faktor på 250%. Denne del af ændringen tager virkning fra 1/7 2021. På længere sigt er det hensigten, at den grønne ejerafgift skal medregnes med en faktor på 700% - og idet selve afgiften også hæves, vil dette sandsynligvis påvirke hele beskatningen af fri bil markant.

  • Den særlige nedsættelse af beskatningen af elbiler, plug-in-hybridbiler osv., der var gældende i april – december 2020, videreføres ikke. Med virkning allerede fra januar 2021 skal virksomhederne derfor huske at tilpasse beskatningsgrundlaget for disse biler.

De pågældende ændringer berører således selve beregningsmetoden for opgørelse af værdi af fri bil, mens reglerne om beregningsgrundlaget for værdi af fri bil, dvs. bilens nyvognspris/anskaffelsessum, forbliver uændrede i forhold til de nuværende regler.

Lovændringerne vil gælde, uanset hvornår firmabilen er anskaffet.

Afhængigt af hvilke biler, der stilles til rådighed, kan medarbejderne derfor forvente en ændret beskatning af fri bil i løbet af året -og tilsvarende må virksomhederne allerede nu indstille sig på at give dette område ekstra opmærksomhed, når lønnen skal indberettes i løbet af 2021.

Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback