Snyd ikke dig selv i skat

12 / 3 / 2020

Så nærmer sig den søde tid, hvor du kan indgive dine oplysninger til Skattestyrelsen – det som man tidligere kaldte selvangivelsen. Fristen er enten den 1. maj eller den 1. juli 2020, afhængigt af dine indkomstforhold, men systemerne er åbne fra senest 9. marts og frem.

Oplysningssedlen for 2019

Oplysningerne skal normalt indtastes via tast-selv på www.skat.dk.

I forhold til tidligere år vil du opleve den markante ændring, at der kun er ganske få felter, hvor du kan tilføje eller ændre tal, afhængigt af hvad du tidligere har selvangivet. Resten har Skattestyrelsen valgt at låse.

Det betyder ikke, at du ikke kan oplyse beløb i låste felter, men det betyder, at du i første omgang skal kontakte Skattestyrelsen telefonisk og bede dem låse op. Så prisen for, at det hele er lidt mere overskueligt for de fleste, er desværre, at det bliver noget mere besværligt for dem, der ikke kun har de helt almindelige indkomster eller har ændret indkomstmønster i løbet af året.

Er tallene rigtige?

Langt de fleste oplever, at Skattestyrelsen allerede har udarbejdet en årsopgørelse, baseret på de indberetninger de har modtaget fra arbejdsgivere, banker osv.

Uanset om du skal have penge retur eller har restskat, kan det varmt anbefales, at du kontrollerer selvangivelsens tal - i sidste ende er det alligevel dit ansvar, at tallene er korrekte.

Særligt er der en række punkter, hvor vi oplever, at Skattestyrelsens tal kan være forkerte:

Befordringsfradrag:

Hvis du har haft mere end 24 kilometer til din arbejdsplads tur/retur, er du berettiget til befordringsfradrag for hver kilometer ud over de første 24 kilometer, du transporterer dig.

Hvis din arbejdsgiver ikke har indberettet til Skattestyrelsen, at du ikke hver dag arbejder på din faste arbejdsplads, går Skattestyrelsen ud fra, at du 216 dage om året transporterer dig den vej. Du bør derfor tilpasse fradraget til det faktiske antal arbejdsdage og de faktiske arbejdssteder.

Hvis din arbejdsgiver har indberettet, at du (også) arbejder andre steder end din faste arbejdsplads, har Skattestyrelsen ikke beregnet noget fradrag – og i givet fald må du gøre det selv.

Skattestyrelsen beregner distancen ud fra den korteste rute, men hvis du i virkeligheden kører en anden og længere rute, har du fradragsret for den faktisk kørte distance.

Ved brug af tast-selv er der mulighed for indtastning af de rigtige tal, og systemet anvender selv de rigtige kilometersatser.

Servicefradrag/Håndværkerfradrag

Du kan få fradrag for udgifter op til 12.200 kr. i 2019 for udgifter til en række håndværksydelser på din ejendom eller dit sommerhus. Da listen over fradragsberettigede ydelser er ret begrænset, anbefaler vi, at du først kontrollerer, at ydelsen er på Skattestyrelsens liste over godkendte ydelser. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen – materialer er ikke fradragsberettigede.

Du kan også få servicefradrag for op til 6.100 kr. i 2019 for udgifter til rengøring, havearbejde, børnepasning osv. – også dette fremgår af Skattestyrelsens liste over godkendte ydelser.

Rejsefradrag

Hvis du har været ”på rejse” for din arbejdsgiver, dvs. hvis du har været væk hjemmefra i mindst 24 timer, har været på et midlertidigt arbejdssted, og dette arbejdssted er så langt væk hjemmefra, at du ikke kan overnatte hjemme, kan du få fradrag for rejseomkostninger i det omfang, at din arbejdsgiver ikke har dækket udgifter til logi, kost og småfornødenheder under rejsen. Fradraget kan samlet maksimalt blive 28.000 kr. i 2019, og selv om din arbejdsgiver har betalt både hotel og måltider, vil du fortsat kunne få et fradrag på 127,25 kr. per 24 timer for småfornødenheder på rejsen som en kop kaffe, en avis, en is o.lign. (forudsat at dette ikke er refunderet af arbejdsgiveren).

Børnebidrag og underholdsbidrag

Hvis de bidrag, som du betaler, er aftalt privat, bliver de normalt ikke indberettet til Skattestyrelsen – og du må derfor selv skrive dem på oplysningssedlen. I den sammenhæng skal man være opmærksom på, at der for børnebidrag i 2019 kun er fradrag for beløb ud over de første 1.908 kr., idet dette bundfradrag ikke er fradragsberettiget.

Ejendomsværdiskat

Hvis du bebor en ejendom, som du ejer, skal der betales ejendomsværdiskat. Du skal dog kun betale ejendomsværdiskat fra indflytningsdagen og til udflytningsdagen. Da til/fraflytning ikke altid er sammenfaldende med overtagelsesdagen, bør du kontrollere, at du kun beskattes i den rette periode, hvis du har købt eller solgt din bolig i 2019.

Omlægning af lån

Bankgarantier ved omlægning af realkreditlån og stiftelsesprovisioner for lån med en løbetid på under 2 år er fradragsberettigede, men indberettes ikke altid til Skattestyrelsen. Det samme gælder renteindtægter og renteudgifter ved refusionsopgørelser ved salg af ejendom.

Fradrag for renter på privat gæld

Privat gæld indberettes ikke automatisk til Skattestyrelsen, men du kan få fradrag, hvis du selv oplyser renterne samt identiteten på din långiver.

Udenlandske aktiver

Hvis du har konti, værdipapirer eller ejendomme i udlandet, modtager Skattestyrelsen ikke automatisk information om dette, herunder hverken om aktiesalg eller udbytter. Det er derfor vigtigt, at du selv oplyser om sådanne værdier og indtægter – også fordi manglende oplysninger kan indebære, at eventuelle tab ikke kan fradrages.

Investeringer i aktier mv.

Skattestyrelsen beregner gerne selv gevinsterne ved salg af værdipapirer, men det sker på baggrund af indberettede beløb. Da indberetningerne tilbage i tid var noget sparsomme/mangelfulde, bør du grundigt gennemgå beregningerne – særligt, hvis du har ejet aktierne i lang tid.

Betal din restskat hurtigst muligt

Skattestyrelsen har opgjort restskatten på årsopgørelsen ud fra, at du først betaler den eventuelle restskat efter den 1/7 2020, og derfor har de tillagt 4% procenttillæg. Hvis du betaler din restskat inden 1/7, beregnes alene dag-til-dag rente på 2% p.a., dvs. i værste fald ca. 1% rente af restskatten ved betaling 30/6 2020 (og mindre, hvis du betaler tidligere).

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp til din selvangivelse eller behov for at få afklaret spørgsmål om enkeltelementer af din indkomst, assisterer vi gerne.

Kontakt:

Poul Landergren
Tax Partner

pla@bakertilly.dk | M: +45 2113 8160

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback