Slutafregning af kompensation for tabt omsætning

15 / 4 / 2021

Hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 31. august 2020, skal du snart indberette oplysninger om de faktiske forhold.

Deadline er senest den 30. juni 2021.

Den udbetalte kompensation er sket på baggrund af forventede oplysninger. Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af den faktiske omsætning beregne det endelige kompensationsbeløb.

Du modtager et brev i virksomhedens digitale postkasse omkring slutafregningen. Det er vigtigt, at fristen for indberetning overholdes, da kompensationen ellers vil skulle tilbagebetales.

Krav

Kompensationen gives på baggrund af:

  1. Realiseret omsætningstab på mindst 30%
  2. Selv arbejde i virksomheden
  3. Have en personlig indkomst for 2020 på under 800.000 kr. (inkl. opsparet overskud i virksomhedsordningen)
  4. Indberetningen af slutafregning senest den 30. juni 2021


Slutafregning

Slutafregningen forløber ved, at du skal:

  1. Indsende dokumentation for din omsætning i kompensationsperioden i form af fx udtræk fra regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog

  2. Indberette den faktiske omsætning og indsende dokumentationen på: Virk.dk/slutafregning_selvstaendige_9marts

  3. Afvente slutafregning i virksomhedens digitale postkasse fra Erhvervsstyrelsen af, om du har fået udbetalt korrekt kompensation, eller om du skal tilbagebetale eller have yderligere kompensation


Revisorbistand

Der er ikke krav om revisorbistand for alle virksomheder, men Erhvervsstyrelsen kan pålægge dig krav om indhentelse af en revisorerklæring.

Udgiften til denne erklæring kompenseres som udgangspunkt med 80% - dog maksimalt 8.000 kr..

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback