Skærpede regler om reelle ejere

20 / 1 / 2020

Den 10. januar i år trådte lovforslag L205, der skærper hvidvasklovens regler om reelle ejere, i kraft.

Siden 2017 har selskaber m.fl. haft pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om de reelle ejere. Den nye ændringslov medfører, at alle selskaber mindst én gang om året skal undersøge, om der er sket ændringer til de oplysninger, de har registreret om deres reelle ejere, samt være i besiddelse af den fornødne dokumentation. Det bliver desuden også en pligt for selskaberne, at resultatet af deres undersøgelse fremlægges på et møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten.

Erhvervsstyrelsen får desuden nu videre rammer for at kunne træffe beslutning om tvangsopløsning af selskaber, såfremt hvidvasklovens regler om reelle ejere ikke iagttages.

For at kunne overholde de nye regler og undgå en evt. tvangsopløsning anbefaler Baker Tilly, at der foretages en kontrol af ejerbøger og ejerregister hos Erhvervsstyrelsen. Vi anbefaler desuden, at vedtægterne ændres, således at resultatet af undersøgelsen sættes på dagsordenen for den ordinære generalforsamling for på den måde at sikre, at formalia overholdes.

Kontakt os

Baker Tilly kan hjælpe dig og din virksomhed med alt inden for revision, regnskab og skat. Kontakt os, hvis du har brug for vores rådgivning.

København Ι Poul Bundgaards Vej 1, 1. sal, 2500 Valby ІT: +45 3345 1000
Odense Ι Hjallesevej 126, 5230 Odense M І T: +45 6613 0730

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback