Restskattetillægget for selskaber stiger

6 / 11 / 2019

Det bliver dyrere at have restskat, og Baker Tilly anbefaler derfor, at selskaber indbetaler frivillig acontoskat inden den 20. november 2019.

I marts 2019 vedtog Folketinget et lovforslag om at forhøje restskatteprocenten med et fast tillæg på 2 procentpoint. Forhøjelsen kommer til at gælde for indkomståret 2019.

Restskatteprocenten udgjorde i 2018 2,8%. Restskattesatsen for indkomståret 2019 offentliggøres først i næste måned, men vil som følge af forhøjelsen nok komme til at lyde på 4,8%.

Forhøjelsen af restskatteprocenten vil også påvirke det procenttillæg, der betales ved selskabers frivillige indbetalinger af acontoskat efter den 20. november til og med den 1. februar i året efter indkomståret, idet denne også forhøjes. Dette skyldes, at procenttillægget, der betales ved indbetalinger af acontoskat i denne periode, fastsættes med udgangspunkt i restskatteprocenten. I indkomståret 2018 udgjorde dette tillæg 0,5%. For indkomståret 2019 kommer det formentlig til at udgøre 0,9%.

Baggrund

Lovændringen sker på grund af danskernes stigende gæld til det offentlige og Gældsstyrelsens vanskeligheder med at inddrive den – hvorfor Folketinget har fokus på, hvordan man forhindrer, at gælden vokser yderligere.

Forhøjelsen af restskatteprocenten vil indebære, at restskatteprocenten i højere grad afspejler de gennemsnitlige låneomkostninger ved at optage gæld på de frie kapitalmarkeder. Ved at gøre det dyrere at have restskat forventer man, at flere selskaber vil betale frivillig acontoskat.

Frivillig indbetaling af selskabsskat

Udover den ordinære acontoskat, som betales to gange årligt, kan selskaber betale frivillig acontoskat, hvis fx den ordinære acontoskat er sat for lavt. Fristerne for frivillig acontoskat er den 20. marts for 1. rate og den 20. november for 2. rate. Derudover kan der foretages en 3. frivillig indbetaling senest den 1. februar i det efterfølgende indkomstår.

Selskaberne skal dog være opmærksomme på, at der ved en frivillig indbetaling ved den 1. rate godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af en frivillig indbetaling for henholdsvis 2. og 3. rate. For 2018 udgjorde tillægget for 2. rate 0%, hvorimod tillægget til den 3. rate udgjorde 0,5%.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål til, hvad de nye regler kommer til at betyde for jer, eller har I behov for hjælp til opgørelse af jeres skattepligtige indkomst, herunder ændring af jeres acontoskat, er I meget velkomne til at tage fat i os.

Poul Landergren, Tax Partner - pla@bakertilly.dk - M +45 2113 8160

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback