Rentefrit momslån

23 / 3 / 2021


Små og mellemstore virksomheder kan søge om at låne den moms, de rettidigt angav den 1. marts 2021

Små virksomheder
Kan låne et beløb, som svarer til den moms, der er indberettet rettidigt for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1. marts 2021).

Mellemstore virksomheder
Kan låne et beløb svarende til den moms, der er indberettet rettidigt for 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021).

Ansøgningsfrist 17. marts 2021 – 14. april 2021
Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen senest den 1. februar 2022.


Hvis du vil søge momslån

For at kunne søge momslån kræver det, at virksomheden opfylder nedenstående kriterier i hele låneperioden:

  • Ikke være under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
  • Ikke have en eller flere foreløbige fastsættelse, som ikke er erstattet af en indberetning
  • Ikke stille sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11
  • Ikke have en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
  • Ikke have stiftet 50% eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 29. januar 2021 til og med dagen for anmodning om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet


Sådan søges momslånet

Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen via virk.dk, eller vi kan hjælpe dig.

Bliver virksomheden godkendt et lån, vil lånet fremgå på virksomhedens Skattekonto. Lånet vil blive udbetalt til virksomhedens nemkonto inden for 12 bankdage (gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som skal kontrolleres).

Har virksomheden tidligere været inde og hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen, udbetales det rentefrie momslån først til skattekontoen. Derfor kræver det, at udbetalingsgrænsen på skattekontoen nedsættes igen.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback