Rejse- og logigodtgørelse for 2021 er fastlagt

4 / 1 / 2021

Satsen for godtgørelse for kost vil være 532 kr. per første rejsedøgn og 1/24 af beløbet for hver efterfølgende påbegyndt rejsetime.

Satserne for reduktion i forhold til måltider er fortsat 15% for morgenmad og 30% for hhv. frokost og aftensmad.

Hvis medarbejderen får betalt kost, men selv afholder udgifter til småfornødenheder på rejse, kan der fortsat skattefrit betales en godtgørelse på 25% af de 532 kr. = 133 kr. per døgn.

Hvis der ikke er betalt logi under rejsen, er fradraget 228 kr. per døgn i 2021.

Der er ikke sket øvrige ændringer af principperne for, hvornår og hvordan der kan udbetales godtgørelser, når medarbejderne er på rejse. Tilsvarende gælder de samme regler fortsat i forhold til selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for rejseomkostninger.

Der er derfor ikke anledning til at ændre virksomhedernes systemer for udbetaling af rejsegodtgørelser mv. – men det er vigtigt at huske at tilpasse satserne.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback