Regler om opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet tilpasses den virkelighed, som mange virksomheder i dag agerer i

1 / 2 / 2015

Med den vedtagne lovændring til Bogføringsloven vil der efter 1. marts 2015 ikke længere være krav om dispensation for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Der er dermed fjernet en byrde fra virksomhederne, som tidligere har skullet ansøge om tilladelse til at opbevare regnskabsmaterialet elektronisk i udlandet.

Formålet med ændringen i bogføringsloven er at tilpasse de nuværende regler til den digitale udvikling, da mange virksomheder i dag anvender it-systemer i deres administrative processer. Den teknologiske udvikling har medført, at mange virksomheder i dag opbevarer regnskabsmateriale på tværs af landegrænser.

Regnskabsmaterialet i elektronisk form kan fra 1. marts 2015 opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning til offentlige myndigheder, hvis virksomheden opfylder 4 krav;

  1. at regnskabsmaterialet skal opbevares i overensstemmelse med Bogføringslovens almindelige krav
  2. at der er onlineadgang til regnskabsmaterialet, således at offentlige myndigheder til enhver tid kan opnå adgang til regnskabsmaterialet på de udenlandske servere
  3. at beskrivelser af benyttede systemer og eventuelle nødvendige adgangskoder opbevares i Danmark
  4. at regnskabsmaterialet kan udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat

Ændringer til loven gælder kun for elektronisk regnskabsmateriale. Regnskabsmateriale, der alene opbevares i papirform, er stadig omfattet af forbuddet mod at opbevare materialet i udlandet. Materialet kan dog altid opbevares i Finland, Island, Norge eller Sverige.
Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback