Regeringen vil udvide adgangen til hjælpepakker for at øge trygheden

26 / 10 / 2020

I forlængelse af fredagens pressemøde, hvor corona-restriktionerne blev yderligere skærpet, har regeringen nu foreslået at udvide adgangen til hjælpepakkerne.

Det vigtigste i den forbindelse er, at restauranter, cafeer og lignende nu også omfattes som følge af de skærpede åbningstider.

Kompensationsmodellerne tager udgangspunkt i den procentuelle reduktion i omsætningen, således som de første hjælpepakker også gjorde. Nedenfor gives et kort overblik over de punkter, der blev diskuteret på mødet i Erhvervsministreret lørdag, den 24. oktober 2020:

Hjælp til dansk erhvervsliv

Nedenfor er gengivet de vedtagne kompensations- og garantiordninger, som er knyttet til én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning af åbningstiden
  • Forsamlingsforbud for hhv. private arrangementer og arrangementer med offentlig adgang
  • Grænserestriktioner
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensationsordningerne er i vidt omfang afspejlet i tilsvarende ordninger for aktører og institutioner på kulturområdet.

Kompensation for faste omkostninger

For at være omfattet af kompensationsordningen for faste omkostninger skal virksomheden kunne dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct.

Virksomheden kan desuden ansøge om kompensation for en del af sine faste omkostninger via light-ordningen, hvor der ikke stilles krav om revisorerklæring.

Kompensation for selvstændige mv.

For at være omfattet af kompensationsordningen for selvstændige mv. skal virksomheden kunne dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.

Derudover er det muligt at ansøge om den generelle ordning for selvstændige for juli og august. Ligeledes kan sæsonafhængige selvstændige stadig søge kompensation.

Arrangørordning

For at være omfattet af arrangørordningen skal arrangementer med mindst 350 deltagere og adgang for offentligheden være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Der gælder desuden specifikke regler, der sikrer, at kun tidligere udmeldte eller fast tilbagevendende arrangementer kan opnå kompensation.

Lønkompensation til tvangslukkede virksomheder

For at være omfattet af lønkompensationsordningen skal virksomheden have forbud mod at holde åbent.

Vi følger naturligvis udviklingen og kompensationsmodellerne i takt med, at de vedtages og bliver gjort tilgængelige.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback