Regeringen udskyder flere væsentlige lovforslag på skatteområdet

23 / 4 / 2020

Statsministeren og regeringen har meddelt, at man udskyder en række lovinitiativer til næste folketingsår 2020/2021. Udskydelsen skyldes Coronakrisen og dens indvirkning på Folketingets arbejde.

På skatteområdet udsættes bl.a. behandlingen af lovforslag L48, der omhandler international beskatning (CFC, fast driftssted, transfer pricing (TP) mv.).

Ændringen af CFC-reglerne (”Controlled Foreign Companies”) har til formål at modvirke mobile indkomster i at blive flyttet til lavskattelande, hvorved dansk skatteprovenu udhules. Dette sikres ved, at sådanne indkomster beskattes i Danmark, hvis udenlandske kontrollerede enheder har mobile indkomster af en vis størrelse i forhold til deres totale indkomst. Reglerne ændres, således aktivtesten fjernes, og indkomsttesten skærpes. Med andre ord skal CFC-indkomsten alene overstige 1/3 af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.

Det var hensigten, at de opdaterede regler om fast driftssted skulle inkorporere OECD’s anbefalinger om fast driftssted. Lovforslaget skulle indføre en ny definition af ”fast driftssted”, således der blev vedtaget en såkaldt ”anti-fragmentation rule” i dansk ret. Dette ville indebære, at aktiviteter, der hver for sig kunne anses som forberedende og hjælpende – og derfor ikke til at ville udgøre et fast driftssted – i nogle tilfælde kunne anses for at udgøre et fast driftssted, når aktiviteterne blev vurderet samlet.

Loven skulle ydermere inkorporere et krav om, at TP-dokumentationen for indkomståret 2020 og frem skulle indsendes senest 60 dage efter indberetningen af koncernens indkomst, hvor man tidligere blot skulle have færdiggjort sin TP-dokumentation senest på oplysningstidspunktet.

Det er Baker Tillys forventning, at lovforslagets udskydelse vil betyde, at ikrafttrædelsen rykkes, således at det først kommer til at gælde for indkomståret 2021. En afklaring allerede nu af, hvornår lovforslaget kan træde i kraft, vil være ønskelig af hensyn til virksomhederne.

Baker Tilly følger lovgivningsprocessen nøje.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback