Overblik over COVID-19-deadlines

24 / 6 / 2020

Statens hjælpepakker som følge af Covid19/Corona har medført en lang række deadlines og nogle af disse deadlines er blevet udskudt.

Har du/din virksomhed endnu ikke ansøgt om statens hjælpepakker, er her et overblik over de deadlines, som I skal være opmærksomme på:

Deadlines:

 • 30. juli 2020: Lønkompensation for lønmodtagere for perioden 9. marts – 8. juli 2020
  - Den udvidede periode fra 8. juli – 29. august 2020 er endnu ikke åben, men den forudsætter en allerede godkendt ansøgning fra en tidligere periode
 • 31. august 2020: Kompensation for selvstændige (herunder freelancere) (omsætningskompensation)
 • 31. august 2020: Kompensation for faste udgifter
 • 31. december 2020: Kompensation for aflysning af arrangementer

Udskydelser:

 • Årsrapporter med balancedag efter 31. oktober 2019 til erhvervsstyrelsen er alle udskudt med 3 måneder. Fx regnskabsafslutning pr. 31/12 skal senest indsendes 31/8-2020.
 • Oplysningsskemaer (selvangivelser) for 2019 er alle (selskaber, personer mv.) udskudt, således indberetningsfristen er 1. september 2020. Dog beregnes der fortsat renter på en eventuel restskat.
 • A-Skat og AM-bidrag er udskudt med ca. 4 måneder i forhold til de oprindelige frister.
 • Moms, udskudte betalingsfrister;
  - Månedsmoms; Juni måneds moms angives og betales 17. august. Månederne juli og august er udskudt med ca. 1 måned i forhold til de oprindelige frister
  - Kvartal; Q1 og Q2 angives og afregnes 1. september. Q3 er udskudt og sammenlagt med Q4 til betaling 1. marts 2021
  - Halvår; Oprindelige angivelse og betaling for 1. halvår 2020 er udskudt til 1. marts 2021 og dermed sammenlagt med 2. halvår for 2020.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback