Nye regler for værdiansættelse ved familieoverdragelse af ejendom

14 / 5 / 2020

Hvis du ønsker at foretage en overdragelse af ejendom til nære familiemedlemmer under de nuværende regler, skal du sørge for, at det sker inden 1. juli 2020 – for ifølge et udkast til ændring af det nugældende værdiansættelsescirkulære bliver reglerne herfor ændret fra denne dato.

Det har længe stået klart, at der inden for nær fremtid vil ske ændringer af de nugældende værdiansættelsesregler, hvor familiemedlemmer som hovedregel kan overdrage ejendom til familiemedlemmer til en pris på +/- 15% af den offentlige vurdering, når markedsprisen ikke er kendt. Denne regel har været opfattet som værende meget gunstig, idet de offentlige vurderinger ofte er meget lavere end ejendommenes reelle markedsværdi.

Nu har Skatteministeriet imidlertid udsendt et udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret, som vil ændre reglerne pr. 1. juli 2020. Der er alene tale om et udkast, men i henhold til dette vil hovedtrækkene fremadrettet være:

  • 15%-reglen bliver ophævet, og i stedet indføres en ny 20%-regel, hvor overdragelsespriser normalt anerkendes, hvis markedsværdien ikke er kendt, men hvor kontantprisen ikke afviger mere end 20% fra den seneste offentlige vurdering foretaget efter de nye regler
  • 20%-reglen gælder dog kun, hvis der ikke er ”særlige omstændigheder”. Hvad, disse særlige omstændigheder skulle være, er desværre ikke særlig detaljeret specificeret i cirkulæreudkastet, idet der kun henvises til et eksempel, hvor prisen i et område er faldet meget drastisk siden seneste vurdering. Kun fremtidens praksis vil vise, hvor lidt eller meget der skal til for at fravige hovedreglen

Cirkulæret gælder kun for ejendomme, der har fået en ejendomsvurdering efter de nye regler. Hvad der sker med ejendomme, som sælges, inden en ny ejendomsvurdering modtages, er ukendt. Det er derfor p.t. usikkert, om de gamle cirkulæreregler i en overgangsperiode stadigt kan benyttes, eller om man så er tvunget til at finde markedsprisen og bruge denne.

I lyset af henholdsvis usikkerheden om ikke-vurderede ejendomme samt den forventede væsentlige stigning i ejendomsvurderingerne, når en ny ejendomsvurdering foretages, kan det derfor overvejes at benytte de regler, der p.t. er gældende. I givet fald skal handelsaftalen indgås endeligt senest den 30. juni i år.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback