Nye kompensationsordninger på vej til virksomheder, som fortsat er ramt af COVID-19 restriktioner

23 / 10 / 2020

I efterårsferien er der blevet vedtaget kompensationsordninger til de virksomheder, der fortsat er ramt af COVID-19 restriktioner, herunder nu også leverandører mv.

Kompensationerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

  1. Faste omkostninger light
  2. Kompensation til leverandører til private fester mv. samt for kasserede varer
  3. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv

Ordningerne kræver, at der udstedes en ny bekendtgørelse, samt at de statsstøttegodkendes. De endelige betingelser er derfor endnu ikke fastlagt.

Faste omkostninger light

Det vil være muligt for virksomheder, der er omfattet af en eller flere af de fire COVID-19-relaterede restriktioner, og som følge heraf forventer en omsætningsnedgang på mindst 35 % i forhold til referenceperioden, at få godtgjort 50 % af en række faktiske afholdte, stedbundne, faste omkostninger dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed, uden krav om revisorerklæring.

Stedbundne faste omkostninger omfatter: Husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

Der kan ikke samtidig modtages kompensation for virksomheders faste omkostninger fra både den gældende ordning og den nye light-model for faste omkostninger. Der er dog mulighed for at skifte fra light-modellen til den gældende kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, såfremt virksomheden får en revisorerklæring.

Kompensation til leverandører til private fester mv. samt for kasserede varer

Leverandører til private fester og sociale begivenheder, såsom bryllupper, konfirmationer og fødselsdage mv., med mindst 50 deltagere afholdt uden for private hjem, har nu adgang til at søge kompensationsordningen for selvstændige samt kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger.

Den udvidede adgang til kompensationsordningen for selvstændige (omsætningsnedgang) samt kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger (trappemodel) vil gælde fra den 26. september 2020 frem til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer for private arrangementer afholdt uden for private hjem forlænges, dog senest frem til årets udgang.

Kompensationen vil i vid udstrækning ligne kompensationsordningerne fra forsommeren, med krav om nedgang i omsætningen på hhv. 30 og 35 %.

Adgangen til kompensation forudsætter også, at virksomheden kan dokumentere direkte salg til private fester og sociale begivenheder uden for private hjem. Dette kan omfatte:

  • Leverandører af lokaler/venues, fx festlokaler, teltudlejere, restauranter, caféer, forsamlingshuse, legelande, vandlande etc.
  • Leverandører af mad og drikke, fx cateringfirmaer og ovennævnte restauranter, caféer mv.
  • Leverandører af underholdning, fx musikere, scene-, lys- og lydudstyrsleverandører, dansere, eventmagere mv.

Dette gælder også for taxa-selskaber, som kan dokumentere, at de fast kører for et givet venue.

Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.

På baggrund af restriktionen om begrænsning i åbningstid fra den 19. september 2020 er der afsat en pulje på 200 mio. kr. til at imødegå økonomiske udfordringer for restauranter, caféer og barer, mv.

Restauranter, caféer og barer mv. kan ansøge om et tilskud på op til 25.000 kr. pr. serveringssted, hvor betingelsen for udbetaling er, at tilskuddet efterfølgende anvendes til at skabe øget aktivitet, fx ved at reducere prisen på virksomhedens produkter, eller til at omstille virksomheden inden årets udgang.

Ordningen vil være åben for restauranter, caféer og barer mv., der er ramt af kravet om lukning kl. 22.00. Virksomheder kan søge om kompensation for hvert serveringssted med en natbevilling, alkoholbevilling, eller hvis virksomheden fremgår af Fødevarestyrelsens register over fødevarevirksomheder. Der kan således søges tilskud for flere serveringssteder pr. CVR-nummer. Ansøgninger vil skulle ske inden 15. november 2020. Virksomheder med misligholdt gæld til det offentlige, der er sendt til inddrivelse, vil ikke kunne modtage tilskud fra denne pulje.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback