Nye kompensationsordninger

29 / 10 / 2020

Der er efter forlængelse af coronarestriktionerne nu blevet aftalt, hvordan de ramte virksomheder skal kunne få adgang til statens hjælpepakker.

Virksomheder ramt af det skærpede forsamlingsforbud har nu adgang til kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører mv. og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet gældende fra den 26. oktober 2020 frem til 31. januar 2021. Ligeledes genåbnes muligheden for at opnå momslån for at forbedre likviditeten.

Kompensationsmodellerne tager udgangspunkt i den procentvise reduktion i omsætningen som de første hjælpepakker og omfatter virksomheder ramt af restriktionerne:

  • Forbud mod at holde åbent, inkl. begrænset åbningstid, alkoholforbud og lign.
  • Forsamlingsforbud
  • Grænselukning
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger

Den nuværende kompensationsordning for faste omkostninger, hvor virksomheder omfattet af restriktioner kan få op til 80% dækning, samt at tvangslukkende virksomheder uændret kan få op til 100% kompensation, forlænges. Kravet til omsætningsfaldet sænkes desuden fra 35% til 30%.

Herudover gøres brug af en ny model, som statsstøttereglerne åbner for, hvor de mindre virksomheder med op til 50 ansatte og med en omsætning på op til ca. 75 mio. kr. fra den 1. november 2020 vil få bedre kompensationsmuligheder. Kompensationskravet vedrørende virksomhedernes omsætningsnedgang vil blive nedsat fra 35 til 30 %. Herudover vil kompensationsprocenterne for mindre virksomheder blive forhøjet, og den højeste sats vil således være 90 %.

Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger

Omsætningsnedgang

Kompensationsprocent

Nuværende 

(%)

Lempet 

(%)

Nuværende
 (%)

Højere kompensationsprocent for små virksomheder

Ændret kompensationsprocent for store virksomheder

35

30

25

40

40

40

35

30

45

45

45

40

35

50

50

50

45

40

55

55

55

50

45

60

60

60

55

50

65

65

65

60

55

70

70

70

65

60

75

75

70

65

80

80

75

70

85

85

80

75

90

90

85

80

Kompensation til virksomheder ramt af det skærpede forsamlingsforbud

Virksomheder ramt af det skærpede forsamlingsforbud har nu mulighed for at adgang til kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører mv. og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet gældende fra den 26. oktober 2020 frem til 31. januar 2021. Lempes eller skærpes forsamlingsforbuddet frem mod den 31. januar 2021, vil kompensationsordningerne som udgangspunkt fortsætte uændret.

For at være leverandør skal virksomheden have gentagne, direkte transaktioner, salg eller leverancer til én eller flere virksomheder ramt af forsamlingsforbuddet. Det sikrer, at både leverandører af lyd og lys, busser samt taxaer mv. vil være omfattet af kompensationsordningerne, hvis de lever op til kravene for omsætningsnedgang samt de øvrige adgangskrav.

Kompensation til virksomheder mv. ved forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22.00

Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang relateret til forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, vil få adgang til kompensation via de gældende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger fra den 26. oktober 2020.

Kompensation til de facto nedlukkede virksomheder

De facto tvangslukkede virksomheder som følge af aflysning af erhvervsmæssige aktiviteter direkte relateret til COVID-19-restriktioner vil få adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger på samme vilkår som andre tvangslukkede virksomheder, ligesom virksomhederne kan sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Dette gælder allerede dele af nattelivet, men vil fremadrettet også gælde messeaktiviteter.

Tvangslukkede virksomheder, fx diskoteker, der tidligere har omdannet sig til barer, kan omdanne sig tilbage til diskoteker, og dermed være tvangslukkede og få op til 100%. fra ordningerne for faste omkostninger og lønkompensationsordningen. Virksomhederne skal dog både før og efter omdannelsen leve op til kravene for at være tvangslukket samt begrunde, hvorfor de omdanner sig tilbage.

Kompensation til leverandører til minkfarme

Faste leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen slås ned, vil få adgang til kompensationsordningen for selvstændige samt for faste omkostninger.

Genåbning af momslåneordning mv. for små og mellemstore virksomheder og suspendering af loftet på skattekonto

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet bliver momslåneordningen genåbnet, så de virksomheder, der ikke fik søgt i første omgang, får en ny chance for et rentefrit momslån i 2020. Samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet for alle lån i ordningen fra 1. april 2021 til den 1. november 2021, og perioden, hvor loftet over skattekontoen er suspenderet, udskydes tilsvarende til den 1. november 2021. Virksomheder, der ansøgte om lån i foråret, vil ikke kunne søge igen.

Bedre lån til mindre virksomheder

Garantiprocenten i de to SMV-garantiordninger i hhv. Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit forhøjes fra 80 til 90%. Forhøjelsen af garantiprocenten vil gøre det lettere for virksomheder at låne i banken, da staten påtager sig en større del af risikoen ved det samlede udlån.

Støtte til forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer svarende til tilsynsafgift i 2020

Staten vil refundere de udgifter, som en forlystelsespark, der ejer et forlystelsesapparat, har haft i forbindelse med syn af forlystelsesapparatet i 2020. Udgifterne relateret hertil afholdes af ejeren af forlystelsesapparatet.

Såfremt forsamlingsforbud lempes eller skærpes frem mod den 31. januar 2021, vil kompensationsordningerne som udgangspunkt fortsætte uændret.

Hvornår kan der ansøges om kompensation?

På nuværende tidspunkt kendes tidspunktet for, hvornår kompensationerne kan ansøges ikke, idet der på nuværende tidspunkt er tale om en politisk aftale. Vi følger udviklingen.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback