Ny hjælpepakke til SMV-virksomheder

16 / 4 / 2020

Regeringen har den 9. april åbnet op for en ny låneordning for såkaldte SMV-virksomheder. Der er på nuværende tidspunkt ikke mange detaljer om hjælpepakken, men den består som udgangspunkt af følgende:

  • Lånet vil være baseret på seneste momsindbetaling eller lønsumsafgiftsbetaling (for såkaldte metode 4-virksomheder, som fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa-vognmænd mv.)
  • Momsmæssigt vil det være den momsbetaling, der er foretaget den 2. marts 2020, som vedrører enten 2. halvår af 2019 eller 4. kvartal af 2019
  • For så vidt angår lønsumsafgift, vil det være for 1. kvartal 2020, hvor fristen er den 15. april, samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019
  • Den nærmere afgrænsning af SMV-virksomheder vurderes at være virksomheder, der afregner moms kvartalsmæssigt eller halvårligt eller som nævnt i metode 4 ved lønsumsafgift
  • Lånet vil være rentefrit og skal tilbagebetales den 1. april 2021
  • Det forventes, at der vil blive åbnet op for ansøgning den 1. maj 2020, og at der skal ansøges herom senest den 15. juni 2020
  • Der skal ansøges på virk.dk, og beløbet forventes udbetalt 5 hverdage efter indsendt ansøgning
  • Perioden for det rentefrie lån vil derfor være ca. 11 måneder (maj 2020 - april 2021)
  • For at reducere statens risiko vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation ikke være omfattet

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback