Ny finanslov, nye skatteaftaler - hvad betyder det for dig?

4 / 12 / 2019

Finansieringen af Danmarks nye finanslov for 2020 sker blandt andet gennem afskaffelse af hovedaktionærnedslag og af forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen.

Baggrund

Regeringen er den 3. december 2019 blevet enige med støttepartierne om en finanslov for 2020, hvori en række nye tiltag bl.a. finansieres ved ændringer på skatteområdet.

I den forbindelse har ændring af arveafgiftsreglerne og beskatning af fri telefon allerede været hyppigt diskuteret, men der er også ændringer på kort og lang sigt, der tilsiger, at skatteyderne bør planlægge, hvad de gør. Særlig interessant er det i den forbindelse, at der er nået enighed om at afskaffe hovedaktionærnedslag for aktier erhvervet før den 19. maj 1993, samt fjernelsen af de gunstige fradragsregler for renteudgifter i forbindelse med forældrekøbslejligheder.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Efter de nuværende regler er det muligt som hovedaktionær at få et nedslag ved opgørelsen af den skattepligtige avance for aktier, der var erhvervet før den 19. maj 1993.

Man kan få nedslag for alle ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998 – nedslaget udgør 1% pr. fulde kalenderår, man har ejet aktierne forud for udløbet af indkomståret 1998. Det maksimale nedslag udgør 25%. Den effektive skat af en aktiegevinst kan således blive nedsat fra maksimum 42% til 31,5%.

Konsekvenser

Afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget vil betyde, at fremtidige aktiegevinster vil blive beskattet fuldt ud og på samme vis som for almindelige aktier.

Det er vores vurdering, at hvis man opfylder betingelserne for at få hovedaktionærnedslag, bør man overveje at sælge sine aktier og udnytte hovedaktionærnedslag på op til 25% i sin avance ved salg inden afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget træder i kraft. I Finansloven estimerer man, at afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget vil give en besparelse på 160 mio. kr. i 2020 – det må derfor forventes at afskaffelsen indføres i indkomståret 2020.

Vi kan desværre endnu ikke sige om det får virkning fra 1. januar 2020, eller anden dato i kalenderåret.

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen

De nuværende regler giver mulighed for ved anvendelsen af virksomhedsordningen at trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles indkomst mv. Renteudgifterne i virksomhedsordningen har en højere fradragsværdi på op til 56,7% for topskatteydere, hvorimod fradragsværdien kan være så lav som kun 25,6%, hvis virksomhedsordningen ikke anvendes. Med den nye finanslov ændres reglerne således, at det ikke længere skal være muligt at have forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen.

Konsekvenser

Reglerne skal ifølge finansloven træde i kraft fra 2021, men det fremgår ikke nærmere, om i hvilket omfang reglerne vil blive ændret.

Det er således uvist, om reglerne også vil komme til at gælde for allerede eksisterende forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen, og hvad der egentlig skal forstås ved personkredsen nærtstående.

Udover omfanget af de kommende ændringer er det uvist, hvordan udtagningen fra virksomhedsordningen vil skulle opgøres, hvis reglerne også kommer til at gælde for allerede eksisterende forældrekøbslejligheder. Vil man skulle anvende netto- eller bruttoprincippet, er det kun selve gælden, herunder renter, der skal udtages af virksomhedsordningen, og vil der blive fastsat overgangsregler?

Den kommende afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen indeholder altså en del usikkerhedsmomenter, som det ikke er muligt at belyse nærmere på nuværende tidspunkt.

Det er dog sikkert, at hvis regeringen får implementeret deres hensigter, vil det fra 2021 ikke længere være muligt at placere forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen.

Kontakt

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til, hvad de nye regler betyder:

Poul Landergren, Tax Partner І pla@bakertilly.dk І M +45 2113 8160


Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback