Midlertidige tiltag imødekommer særlige skatte-udfordringer

11 / 6 / 2020

For en række danske skatteregler indebærer specifikke krav til bl.a. ophold, arbejde eller løn, at nogle skatteydere på grund af Corona-restriktionerne ikke længere har haft mulighed for at opfylde betingelserne. Nye, midlertidige regler har til formål at afhjælpe disse uforskyldte problemer.

Regelændringerne er nu endeligt vedtaget, og de medfører bl.a.:

Fuld skattepligt for personer bosat i udlandet

Personer, der har opholdt sig i Danmark mere end 180 dage inden for 12 måneder eller 90 dage i træk, bliver normalt fuldt skattepligtige i Danmark. Hvis opholdsperioden skyldes dage med ophold i Danmark i perioden fra 9. marts til 30. juni 2020, ser man bort fra disse dage i opgørelsen. Tilsvarende medfører det ikke fuld skattepligt, at man har udført arbejde i Danmark, men man skal dog betale dansk skat af den løn, man har tjent under arbejdet i Danmark.

Lempelse efter LL § 33 A

Personer, der arbejder i en længere periode i udlandet og bl.a. ikke arbejder i Danmark og maksimalt besøger Danmark i 42 dage inden for en 6 måneders periode, kan normalt opnå en lempeligere beskatning.

Corona-situationen har dog tvunget mange til at blive for mange dage i Danmark, så særreglerne vil betyde, at der i 42-dages regnskabet ses bort fra dage i Danmark i perioden fra 9. marts 2020, til man genoptager arbejdet i udlandet igen (dog senest 30. juni 2020). Tilsvarende medfører arbejde udført i Danmark i perioden heller ikke, at man ikke kan benytte reglen - idet der dog skal betales almindelig, dansk skat af løn indtjent ved arbejde i Danmark.

Ekspertskatteordningen

Brug af den særlige ekspertskatteordning kræver normalt, at der opfyldes meget nøjagtige og særdeles skrappe krav til lønnens størrelse, skattepligt til Danmark og maksimalt 30 arbejdsdage i udlandet. Der er nu indført undtagelser for perioden 9. marts – 30. juni 2020, så ophold i Danmark/udlandet eller midlertidig lønnedgang ikke indebærer, at man ryger ud af ordningen. Tilsvarende vil en forsinket tiltrædelse ikke udelukke ekspertbeskatningen, hvis blot man tiltræder senest 1. august 2020.

Alle tre lempelser vil afhjælpe noget af risikoen for meget uheldige skattevirkninger af Corona-restriktionerne. Da der fortsat er tale om meget detaljerede regler, vil vi dog anbefale, at du fortsat drøfter reglerne med en rådgiver, hvis du mener, at de er relevante for dig. Vi hjælper gerne med dette.

Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback