Klage over ejendomsvurderingen?

19 / 3 / 2021

Klage over ejendomsvurderingen? Så skal du være hurtig.

Der er nu omsider åbnet for klager over ejendomsvurderinger fra 2013 og frem. Der er dog udelukkende tale om en mulighed inden for et ganske begrænset tidsrum, og man skal lige overveje, om der er grund til det.

Siden 2013 har der ikke været mulighed for at klage over skattemyndighedernes ejendomsvurdering, idet man har afventet et nyt vurderingssystem. I lyset af, at dette endnu ikke fungerer, er der nu givet mulighed for, at der kan klages over en ejendomsvurdering foretaget i denne periode.

Der er dog nogle væsentlige punkter, du skal være opmærksom på:

  • Klageadgangen gælder kun erhvervsejendomme og ejendomme, der er anvendt til blandet benyttelse, dvs. ejendomme registreret med både privat og erhvervsmæssige arealer. Private boliger er ikke omfattet.
  • Man kan kun klage, hvis Vurderingsstyrelsen har skrevet et brev om, at man kan klage.
  • Man skal være ejer af ejendommen hele eller dele af perioden 2013 – 2020 eller have betalt ejendomsværdiskat/ejendomsskat mv. på baggrund af en vurdering fra disse år.
  • Der skal indgives en klage til Skatteankestyrelsen, dvs. det er ikke Vurderingsstyrelsen selv, der kigger på sagen. Det betyder dels, at man skal forvente en ikke ubetydelig sagsbehandlingstid (muligvis flere år), samt at der skal betales klagegebyrer på 500 kr. for hver vurdering, der klages over.
  • Man bør have gode begrundelser for, at ejendomsvurderingen skal ændres, dvs. man skal kunne sandsynliggøre, at ejendomsvurderingen afviger fra det forventelige prisniveau på ejendommen for det vurderingsår, der klages over.
  • Der kan være gode grunde til ikke at klage, eksempelvis hvis man på grund af andre regler alene har betalt begrænsede beløb i ejendomsskat mv.Der bør altså ses konkret på, om det kan betale sig at få ændret ejendomsvurderingen.

Hvis du eller din virksomhed er i en situation, hvor det kan lade sig gøre at klage, skal dette ske inden for 90 dage fra dateringen af Vurderingsstyrelsens brev. På grund af den bekymrende korte frist vil vi anbefale, at der hurtigst muligt undersøges, om dette er relevant for dig eller din virksomhed. Dette hjælper vi naturligvis meget gerne med.

Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback