Kapitalejerlån er ikke blevet lovlige (skattemæssigt)

20 / 12 / 2016

Folketinget har vedtaget, at kapitalejerlån under en række forudsætninger fra 1. januar 2017 skal være lovlige. Årsagen til ændringen skal findes i et ønske om at forbedre den konkurrencemæssige situation i forhold til selskaber beliggende i andre EU-lande.

Loven gælder alene de selskabsretlige regler og ændrer ikke på de skattemæssige regler om ulovlige aktionærlån. Dette betyder, at man fortsat skal betale skat af lånet som løn eller udbytte, hvis man som fysisk person ejer mere end 50 % af kapitalen eller stemmerne i selskabet.

Modsætningsvis åbner det til gengæld op for at aktionærer med en ejerandel under 50 % fremover lovligt kan låne fra et selskab uden beskatning.

Lovændringen åbner op for, at man kan lovliggøre gamle ulovlige aktionærlån, typisk dem der er stiftet før 12. august 2014, da lån efter denne dato gerne skulle være udloddet i forbindelse med beskatningen af lånet.

Ønsker man at lovliggøre ældre lån, skal man senest på den førstkommende generalforsamling efter 31. december 2016 beslutte at opretholde eksisterende kapitalejerlån.

Dog skal dette gøres på korrekt vis, da en lovliggørelse af et lån ellers kan medføre, at lånet ændrer så meget karakter, at det anses som et nyt lån, og derved udløser skat efter ligningslovens § 16E. Vi anbefaler derfor at søge assistance fra rådgivere, således at man ikke begår fodfejl, der kan medføre uhensigtsmæssige konsekvenser.

De ældre lån skal endvidere leve op til betingelserne i den nye lov, hvor lovliggørelse kun kan ske, hvis:

  • Lånet inkl. påløbne (ikke betalte) lovpligtige renter samt eventuel skat af lånet kan rummes inden for selskabets frie reserver. Der skal tages hensyn til eventuel reduktion af de frie reserver efter balancedagen.
  • Beslutningen om at lovliggøre lånet (eller en del heraf) træffes på selskabets førstkommende generalforsamling efter 1. januar 2017 eller af selskabets ledelse efter bemyndigelse fra generalforsamlingen vedtaget på selskabets førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2017
  • Lånet ydes fremadrettet på sædvanlige markedsvilkår

Et beløb svarende til det lovliggjorte udlån omklassificeres i årsrapporten fra en fri reserve til en bunden: ”Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse”.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback