Justering af arbejdsgivers indberetningspligt

8 / 9 / 2020

Skatteministeriet har netop igangsat en ny tilpasning af den bekendtgørelse, som regulerer arbejdsgiveres indberetningsforpligtelse i forbindelse med løn mv. Arbejdsgivere kan derfor meget snart forvente at skulle ændre enkelte detaljer i måden, hvorpå de indberetter i eIndkomst.

Ændringerne vedrører to punkter i forbindelse med medarbejderes transport til og fra arbejde:

  • Hidtil har arbejdsgivere skullet krydsmarkere, når de stillede offentlig transport i form af bus- og togkort til rådighed for medarbejderen mellem hjem og arbejde (så der ikke kunne tages befordringsfradrag). Fremadrettet skal der tilsvarende også indberettes, hvis der stilles privat transport (fx taxa, fly eller privat bus) til rådighed, således at det nu er al arbejdsgiverbetalt transport mellem hjem og arbejde, der indberettes. Indberettes der fri bil, skal der dog ikke ske yderligere.
  • Der skal ikke længere gives oplysninger fra arbejdsgiveres side, hvis ikke medarbejderen hver dag arbejder på den faste arbejdsplads, eksempelvis hvis han/hun en gang imellem arbejder andre steder, kører hjemmefra ud til kunder eller har været hjemsendt i forbindelse med corona-epidemien.

Hidtil har arbejdsgivere skullet krydsmarkere dette i felt 11 i eIndkomst, og ved denne krydsmarkering blev der ikke automatisk beregnet befordringsfradrag for medarbejderen på årsopgørelsen. Erfaringsmæssigt er dette ene punkt her, hvor arbejdsgivere hyppigst har begået indberetningsfejl. Denne fejlkilde forsvinder fremover.

Til gengæld er der ikke længere grundlag for, at Skattestyrelsen automatisk beregner befordringsfradrag på årsopgørelsen. Fremadrettet må et meget stort antal lønmodtagere derfor selv sørge for at taste dette ind – eller gå glip af fradraget.

Lidt usædvanligt har bekendtgørelsen virkning for indberetninger for oktober måned 2020 og senere, dvs. midt i indkomståret – hvilket sandsynligvis vil give anledning til en del forvirring om årsopgørelserne for 2020.

Bekendtgørelsen er p.t. alene i høring, og i princippet kan der derfor ske ændringer i forhold til den endelige version. Da der ikke er tale om dramatiske ændringer af skattepligt eller lignende, forventer vi dog, at ændringerne forbliver som foreslået.

Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback