Indefrosne feriemidler og tilhørende ferietillæg

27 / 4 / 2021

Ferietillæg

Efter den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020 gælder der andre regler for ferietillæg og forhøjet ferietillæg optjent efter 1. september 2020.

Medarbejdere med ret til ferie med løn vil fortsat have ret til ferietillæg på 1%, men virksomhederne kan vælge 2 udbetalingsmåder:

  1. Udbetaling med lønnen 2 gange årligt
    • b) Optjent i perioden 1. juni – 31. august = udbetales med august lønnen
    • a) Optjent i perioden 1. september – 31. maj = udbetales med maj lønnen

  2. Udbetaling når ferie afholdes (udbetaling af den andel, som vedrører den planlagte ferie)

Frivillig indbetaling kan reducere virksomhedens renteomkostninger

Virksomheder kan frivilligt indbetale indefrosne feriemidler allerede nu via denne selvbetjeningsadgang https://virk.dk/vejledninger/lfm-lonmodtagernes-feriemidler/lfm-lonmodtagernes-feriemidler

Det giver hermed virksomheder med fri likviditet, mulighed for at spare negativ rente i banken.

Muligheden for førtidig betaling gælder ikke for indekseringstillægget. Dette opkræves særskilt til juli med betalingsfrist til den 1. september 2021. De virksomheder, der ikke indbetaler feriemidlerne frivilligt, modtager en opkrævning på de feriemidler, der som minimum skal indbetales og med samme betalingsfrist.

Gældsforpligtelser i årsrapporten 2020

Selv om kalenderårsregnskabet for 2020 først aflægges efter en eventuel frivillig indbetaling skal de indbetalte feriemidler stadig præsenteres under langfristet gæld.

Anderledes er det, hvis der indgår beløb for medarbejdere, der frem til februar 2022 opnår folkepensionsalderen, så skal dette beløb indgå som kortfristet gæld pr. 31. december 2020, for den del der forfalder inden for 12 mdr.

Er der korrektioner af indefrysningsbeløb?

Fristen for korrektion af beregnede indefrysningsløb er udløbet og det betyder, at sker der ændringer for en given medarbejder, som fx bonusbeløb, overtidsbetaling og pension, kan disse ændringer kun ske med samtykke fra denne.

Desuden kan der komme korrektioner for personer, som ikke er omfattet af ferieloven. Det gælder personer som direktører og hovedaktionærer og ægtefæller til disse.

Der hverken kan eller skal indbetales indefrosne feriemidler til feriefonden for disse. Har de i efteråret 2020 fået udbetalt 3/5 af de indefrosne feriemidler, vil fonden senere på året kræve disse tilbage fra de pågældende personer. Direktører og hovedaktionærer og ægtefæller til disse kan være berettiget til udbetaling af feriepenge, men denne udbetaling af feriepenge skal ske direkte fra virksomheden til de pågældende personer.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om implementeringen og konsekvenserne af den nye Ferielov i din virksomhed og i dit regnskab, eller hvis du har behov for anbefalinger omkring de valg, som reglerne giver mulighed for.

Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback