Hjælpepakkerne til de hårdest ramte erhverv fortsætter

1 / 9 / 2020

Eksisterende kompensationsordninger

De eksisterende hjælpepakker stod til at udløbe ved udgangen af august, men en ny aftale sikrer, at de hårdest ramte erhverv fortsat understøttes med hjælpepakker for faste omkostninger til selvstændige (omsætningskompensation) og arrangører. Aftalen sikrer, at erhverv, som er ramt af de nugældende COVID-19 restriktioner, kan få hjælp til 31. oktober 2020, eller så længe restriktionerne er gældende til og med udgangen af 2020.

Hjælpepakkerne kan ansøges for dem, der er ramt af nedenstående restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensation for faste omkostninger

Grundlaget for faste omkostninger forøges til også at omfatte leverandører til tvangslukkede virksomheder/arrangementer (i lovteksten er eksempelvis nævnt dørmænd, leverandører af lyd og lys til arrangementer). Der er øget adgang til nedskrivninger for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, f.eks. på beholdninger af uåbnet øl og sodavand.

Desuden er der lempeligere krav for hoteller og luftfartsvirksomheder.

Kompensation for nedgang i omsætning

Kompensationsmodellen er uændret, men omfatter alene virksomheder, som er ramt af tvangslukning eller forsamlingsforbud og skal ansøges særskilt for perioden 1. september til og med 31. oktober 2020.

Arrangørordningen

Arrangementer, som er blevet flyttet fra foråret til efteråret pga. COVID-19, vil kunne søge om kompensation ved aflysning af arrangementet frem til 31. oktober 2020.

Yderligere videreføres de generelle kompensationsordninger til kultur- og idrætslivet.

Den eksisterende lønkompensation erstattes af en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning.

Arbejdsfordelingsordningen betyder, at såfremt der indgås aftale om arbejdsfordeling (mindre ugentlig arbejdstid) mellem arbejdsgiver og medarbejder, så vil medarbejdere, der er medlem af en a-kasse kunne modtage supplerende dagpenge i det omfang, medarbejderne ikke arbejder.

Samtidig forhøjes den maksimale dagpengesats til 23.000 kr. for en fuldtidsledig og vil også kunne komme til at gælde for medarbejdere uden medlemskab af a-kasser. Såfremt medarbejderen ikke er medlem af en a-kasse, kan medarbejdere ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned i perioden for arbejdsfordelingen.

For virksomheder, som ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent, fortsætter den oprindelige aftale om lønkompensation, indtil forbuddet ophæves.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback