Gradvis åbning af Danmark men fortsat med understøttelse af likviditeten

7 / 5 / 2021

Danmark åbnes gradvist op med fortsatte restriktioner, der fortsat begrænser virksomhedernes aktiviteter, derfor er det af et bredt flertal af Folketingets partier pr. 6. maj 2021 besluttet at gennemføre yderligere initiativer, for at sikre likviditeten for virksomheder.

Nye likviditetstiltag

Regeringen og Folketingets partier har besluttet at udskyde betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i juni 2021 for alle virksomheder til januar 2022. Udskydelsen omfatter ligeledes tilbagebetalingsfristen for det eksisterende januar 2021 A-skattelån:

Likviditetsinitiativer


Oprindelig frist for betaling

Ny frist for betaling

Udskydelse af den ordinære betalingsfrist for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i juni 2021 for alle virksomheder

SMV’er

Store virksomheder

10. juni 2021

30. juni 2021

31. januar 2022

17. januar 2022

Udskydelse af tilbagebetalingsfristen for A-skattelåneordning for indbetalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i januar 2021

SMV’er

1. november 2021

1. november 2022


Desuden forlænges perioden for ”uden loft” på skattekontoen til den 1. maj 2023. Loftet på skattekontoen forhøjes, således virksomheder med tilstrækkelig likviditet kan indbetale efter de normale betalingsfrister.

Lønkompensationsordningen bliver justeret

I forbindelse med genåbningen og den øgede aktivitet i Danmark begynder virksomhederne at genindkalde deres medarbejdere og har ikke længere samme behov for lønkompensation.

Lønkompensationsordningen bliver justeres således, at det er muligt at indkalde medarbejdere de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage. Muligheden kan benyttes en gang for hver lønkompenserede medarbejder, der har været omfattet af ordningen i mindst 30 dage i alt.

Lønkompensationsordningen forlænges til og med den 30. juni 2021. Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder vil dog fortsætte så længe, der er tvangslukkede virksomheder.

Slutafregning

Senest den 30. juni 2021 skal de virksomheder, der har modtaget kompensationer (løn-, omsætningskompensation samt kompensation for faste omkostninger) i foråret 2019 huske at indsende oplysninger til slutafregning på Virk.dk.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback