Genåbning af kompensationsordningerne

11 / 12 / 2020

Grundet den delvise nedlukning af Danmark er de generelle kompensationsordninger blevet genåbnet:

 • Faste omkostninger
 • Kompensation til selvstændige mv.
 • Lønkompensation

Kompensationsordningerne vil gælde fra den 9. december 2020 og foreløbig frem til og med den 3. januar 2021. Kompensationsordningen kan forlænges, såfremt de skærpede restriktioner forlænges.

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30% i restriktionsperioden i forhold til en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år.

 • Virksomheder kompenseres efter en trappemodel. Hvor en omsætningsnedgang på fx 30% giver adgang til kompensation for 40% af virksomhedens udækkede faste omkostninger, og hvor en omsætningsnedgang på fx 60% giver adgang til kompensation for 70% af virksomhedens udækkede faste omkostninger.
 • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100% af de faste omkostninger.
 • Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet.

Kompensation til selvstændige mv.

Der åbnes for adgang til kompensationsordningerne for alle selvstændige mv., som oplever et forventet omsætnings- eller indkomsttab på minimum 30% i kompensationsperioden. Tabet opgøres i forhold til en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år.

 • Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90% af deres tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.
 • Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100% af deres omsætningstab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned, hvis de ingen omsætning har i perioden.
 • Kombinatører kan få dækket 90% af deres tab, dog maks. 20.000 kr. pr. måned.
 • I den midlertidige kunststøtteordning dækkes op til 75% af kunstnernes tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

Lønkompensation

Under lønkompensationsordningen vil der kunne sendes dele af personalet hjem på lønkompensation, mens andre ansatte vil kunne forblive på jobbet fx til at lave take-away på restauranter. Ordningen kan således hjælpe med til at holde gang i omsætningen.

 • Lønkompensationsordningen vil basere sig på de samme forudsætninger som den tidligere generelle lønkompensationsordning fra foråret. Det er således et krav, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
 • En væsentlig ændring i forhold til forårets model er, at virksomheder nu kan ansøge om kompensation for de enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden - og ikke kun sidstnævnte.
 • Idet lønkompensationsordningen vil strække sig over juleferien, vil virksomhederne ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.
 • Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 7. december.


Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback