Transfer pricing dokumentation for danske koncerner

24 / 6 / 2021

Regeringen har fremsat et lovforslag, som vil lempe reglerne omkring transfer pricing dokumentationen for kontrollerede transaktioner inden for Danmarks grænser, således at dokumentationen for denne type kun skal foreligge, hvis der er risiko for skattespekulation eller skatteundgåelse.

Reglerne i dag

I dag medfører reglerne, at koncernselskaber og tilsvarende skal udarbejde transfer pricing dokumentation, hvor der skal indsendes et omfattende dokumentationsgrundlag, der kan sætte Skattestyrelsen i stand til at vurdere om der er handlet på armslængde. For at overholde armlængdeprincippet, skal koncerner, handle til priser og vilkår, som svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville have handlet til i tilsvarende transaktioner. Dokumentationsreglerne gælder for alle transaktioner uanset det er rent danske eller grænseoverstridende transaktioner, såfremt man er omfattet af dokumentationsreglerne.

Forslag om ændring af reglerne

Det nye forslag som er sendt i høring, vil medføre at rene danske transaktioner, bliver undtaget for dokumentationspligten som hovedregel, hvis transaktionsparter er undergivet dansk selskabsbeskatning.

Ændringen medfører, at der alene for fremtiden i følgende situationer skal udarbejdes en skriftlig transfer pricing dokumentation:

  1. Den ene part i den kontrollerede transaktioner er en udenlandsk fysisk eller juridisk person eller udgør et fast driftssted beliggende på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed stat.
  2. Den ene part i den kontrollerede transaktion beskattes efter tonnageskatteloven, medmindre alle parter i den kontrollerede transaktion kun beskattes efter tonnageskatteloven.
  3. Den ene part i den kontrollerede transaktion beskattes efter kulbrinteskatteloven, medmindre alle parter i den kontrollerede transaktion kun beskattes efter kulbrinteloven.
  4. Den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet ad selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, medmindre alle parter i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.
  5. Den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 3.
  6. Den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.


Gælder ikke for indkomståret 2021

I og med loven forslås at træde i kraft fra den 1. januar 2022 med virkning fra og med indkomståret 2022, skal virksomhederne være opmærksomme på, at den seneste lovændring i forhold til transfer pricing reglerne, L28, medfører, at alle nuværende transfer pricing dokumentationspligtige, også de rene danske kontrollerede transaktioner, skal fremsende deres dokumentationsgrundlag til Skattestyrelsen.

Baker Tilly

Vi følger lovforslaget nøje og vil informere herom, når der kommer nyt. I mellemtiden er I meget velkomne til at kontakte os, såfremt I har spørgsmål til ovenstående.

Seneste nyt


Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback