Forlængede betalingsfrister

11 / 6 / 2020

Af hensyn til erhvervslivets likviditet er det nu vedtaget, at betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms for august – oktober 2020 også forlænges.

Som et af de første skridt i corona-krisen besluttede Folketinget, at der af hensyn til erhvervslivet skulle ske udskydelse af fristerne for indbetaling af A-skatter, moms mv.

A-skat og AM-bidrag

For A-skat og AM-bidrag blev betalingsfristen udskudt, så virksomhederne for marts-juli først skulle betale skatter mv. i september-november i stedet. Bagsiden var til gengæld, at der så i august-november 2020 skulle indbetales for hele perioden marts – oktober.

En ny lovændring lemper dog likviditetsudfordringen yderligere ved at udskyde betalingen af skatterne med 4 måneder for august-skatten (dvs. indtil januar 2021), 5 måneder for september-skatten (marts 2021) og 6 måneder for oktober-skatten (maj 2021).

Dermed bliver det først i 2021, at der skal ske dobbeltbetaling i en periode.

Moms

Med hensyn til moms er der allerede for månederne marts, april og maj 2020 gennemført en midlertidig udskydelse af angivelsesfristen for moms for månedsafregnende virksomheder, idet fristen for angivelse af moms er udskudt til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb

Med det nye tiltag udskydes fristen for angivelse af moms - for juli 2020 udskydes til den 9. september 2020, og for august udskydes fristen til den 2. oktober 2020. Dvs. angivelsesfristen for afgiftsperioden for juli 2020 udskydes med 15 dage og for august 2020 med 7 dage for virksomheder, som har kalendermåneden som afgiftsperiode. Udskydelsen af angivelsesfristen fører til, at betalingsfristen for momsen for de pågældende måneder ligeledes udskydes tilsvarende.

Måned

Gældende frist

Ny frist

Måned

Juli 2020

25. aug. 2020

9. sep. 2020

Juli 2020

August 2020     

25. sep. 2020

2. okt. 2020

August 2020

Fristforlængelserne vedrører alene, hvornår man senest kan indberette og betale moms. Virksomheder, der har moms til gode, kan fortsat indberette efter de almindelige frister og skal derfor ikke vente længere på at modtage pengene retur.

For afgiftsperioden september 2020 og fremefter vil de normale angivelsesfrister igen finde anvendelse.

For kvartalsafregnende virksomheder sammenlægges indberetningen for tredje og fjerde kvartal, så indberetningsfristen for hele perioden er 1. marts 2021.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback