Forældrekøbsejendomme - en ændring af reglerne er nu på vej

31 / 8 / 2020

Regeringen har tidligere varslet et opgør med reglerne om, hvorvidt virksomhedsordningen også skal gælde for forældrekøbslejligheder, og Skatteministeriet har derfor sendt et lovforslag i høring vedrørende en ændring af de gældende regler.

Den væsentligste kritik fra regeringen har været, at man kunne opnå en større fradragsværdi ved at have gæld knyttet til en forældrekøbslejlighed under virksomhedsordningen end ved at have almindelig privat gæld. Med andre ord kunne man opnå en skattebesparelse på 25-32% % og op til 56%. I forbindelse med det nævnte lovforslag vil denne fordel forsvinde.

Der er alene tale om et lovforslag, og der kan derfor ske ændringer undervejs. Efter vores foreløbige vurdering er de vigtigste ændringer:

  • Reglerne kommer til at gælde fremadrettet fra 1/1 2021 og omfatter også ejendomme, der allerede er med i virksomhedsskatteordningen
  • Reglerne gælder lejligheder, der udlejes til nærtstående, dvs. eksempelvis børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og bedsteforældre, men ikke søskende eller fjernere familiemedlemmer
  • Reglerne gælder kun udlejning af ejendomme til boligformål og ikke erhvervslejemål
  • De nye regler betyder, at rentefordelen ved at have ejendommen med i virksomhedsskatteordningen fjernes ved indførelse af nye principper for rentekorrektion og ved en ændring af gældende regler om kapitalafkast. Der foretages i den forbindelse en skematisk opgørelse af rentekorrektionen, men denne kan dog ikke overstige renterne på den del af gælden i virksomhedsordningen, der vedrører forældrekøbslejligheden
  • Forældrekøbsejendomme kan fortsat komme med i virksomhedsskatteordningen, ligesom ejendomme, der allerede er i ordningen, ikke vil blive tvunget til at forlade ordningen (det er blot rentefradragsfordelen, der minimeres). Formålet er ikke at tvinge indehaverne til at foretage tvangshævninger eller lignende
  • Begrænsningerne gælder kun, så længe en ejendom er udlejet/stillet til rådighed for de nærtstående. Når de nærtstående ikke længere lejer ejendommen, kan ejendommen atter indgå i virksomhedsskatteordningen på samme vilkår som andre udlejningsejendomme
Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback