Det bliver lidt nemmere at få godtgjort el-afgift

15 / 6 / 2020

Langt de fleste virksomheder anvender elektricitet til såkaldt procesformål med adgang til godtgørelse. Men hvis der også anvendes elektricitet til opvarmning af lokaler/vand eller til komfortkøling/aircondition, er godtgørelsen reduceret, og samtidig skal der ske en måling/fordeling af forbruget. Fordelingen kan ikke ske på grundlag af et skøn.

Nu har Skattestyrelsen udsendt et styresignal, som betyder at en virksomhed kan vælge den reducerede godtgørelse på alt forbrug af elektricitet og dermed undgå måling, kvadratmeterregel og andre særmetoder.

Dette vil ofte være en fordel for de mange små og mellemstore virksomheder, som udover procesenergi også har el-varme og/eller aircondition i flere af deres lokaler. Nu kan de tage den lave sats (68,2 øre pr. kWh i 2020) for deres samlede forbrug af elektricitet og dermed undgå opsætning af målere osv.

Hvis der også anvendes elektricitet til private formål eller hvis virksomheden både har momsfrie og momspligtige aktiviteter, skal der først ske en fordeling af dette forbrug, hvorefter den lave sats kan anvendes på det resterende forbrug.

Styresignalet giver mulighed for at anvende den nye praksis 3 år tilbage (den almindelige 3-årige forældelse, som gælder moms og afgifter). Eftersom fremgangsmåden er såre enkel, vil de fleste virksomheden hurtigt kunne opgøre deres forbrug for de seneste 3 år og få tilbagesøgt godtgørelse efter den lave godtgørelsessats for det pågældende år (satsen reguleres hvert år).

Den ændrede praksis gælder ikke for de såkaldte bilagsvirksomheder (visse liberale erhverv m.fl.), som ikke er berettiget til godtgørelse vedrørende brug af procesenergi. Først fra januar 2023 overgår de til de almindelige regler.

Afrunding

For virksomheder, som anvender væsentlige mængder elektricitet, er praksisændringen ikke interessant. Disse virksomheder bør under alle omstændigheder have fordele ved brug af målere og i visse tilfælde ved brug af alternativerne.

Men for de mange små og mellemstore virksomheder, herunder ikke mindst detailbutikker, som ofte har aircondition, giver ændringen en nem adgang til at få godtgjort en del af den betalte elafgift, uden at skænke måling og fordeling en tanke.

I Baker Tilly arbejder vi professionelt med godtgørelsesreglerne for afgifter og kan bistå med at opgøre tilgodehavende afgift, gennemføre et afgiftsreview eller vurdere mere komplekse spørgsmål vedrørende særlige former for energianvendelse, udnyttelse af overskudsvarme mv.

Kontakt os

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback