De rentefrie momslån er vedtaget

27 / 2 / 2021

Momslån til små og mellemstore virksomheder?

For at en virksomhed kan komme i betragtning til et evt. momslån, er det en forudsætning, at virksomheden indberetter korrekt og til tiden. Det er dog ikke et krav, at momsen indbetales rettidigt, men virksomheder, som ikke er i stand til at betale, vil fra den dag, hvor betalingsfristen er indtrådt - og indtil et eventuelt lån ydes - skulle betale renter af de manglende betalinger.

Vigtige datoer:

Ansøgningsfrist

17. marts 2021 - 14. april 2021

Tilbagebetalingsfrist

1. februar 2022


Små virksomheder
Vil kunne låne et beløb, som svarer til den moms, der er indberettet rettidigt for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1 marts 2021).

Mellemstore virksomheder
Vil kunne låne et beløb svarende til den moms, som er indberettet rettidigt for 3. og 4. kvartal (frist 1. marts 2021).

Hvis du som virksomhedsejer indberetter rettidigt, men ikke indbetaler momsen, skal du være opmærksom på:

  • at den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån - et lån som vil gå til at dække det skyldige beløb – du vil altså ikke få beløbet udbetalt.
  • at der løber renter på betalingen, frem til et eventuelt lån ydes.
  • at der muligvis rykkes for betalingen og pålægges rykkergebyrer.
  • at et evt. momslån ikke dækker renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden selv betale.


Sådan søger du om momslån

Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen via virk.dk, eller vi kan hjælpe dig.

Har du i øvrigt spørgsmål til dine økonomiske forhold og muligheder for at få kompensation under Corona-pandemien er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en uformel snak om netop din situation.

Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback